Adresse


Kystnæringssenteret Havnegata 1
8400  SORTLAND

Sortland Frivilligsentral

Sortland Frivilligsentral er organisert som en ideell medlemsorganisasjon og ble stiftet 1.9.1991. Vi er en av de eldste sentralene i Norge og ble startet som et prosjekt sammen med 94 andre via Sosial- og Helsedepartementet. Vårt formål er å være en koordinator og en møteplass for frivilligheten i Sortland kommune. Vi skal være med å sette i gang nye tiltak og være et bindeledd mellom frivilligheten og det offentlige. Aktiviteter skal legges opp i tråd med lokale forutsetninger og behov og bidra til utvikling av frivillig arbeid i kommunen.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse