Adresse

Besøksadresse
Hærnesvegen 299
2116  SANDER

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS oppføring hos:

Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

GIR ble stiftet 1.9.1994 av eierkommunene Eidskog, Sør-Odal, Nord-Odal og Kongsvinger. Selskapet har ansvaret for renovasjonsordningen i de fire kommunene. Kommunene vedtar og fakturerer renovasjonsgebyret. Ordningen gjelder for ca 17 700 ordinære abonnenter og ca 3 200 hytter. Kommunene har eierandel i selskapet etter prosentvis andel av innbyggere.

Vi har gjenvinningsstasjoner i alle eierkommunene samt et hovedanlegg med administrasjon og omlasting på Hernesmoen i Sør-Odal kommune. 

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse