• Bransje
  Reiseliv og opplevelser
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  988781924
 • Antall ansatte
  20
 • Opprettet år
  2005
 • Nettside
  Solmunde & Partners AS

Adresse


Teatergaten 35
5010  BERGEN

Solmunde & Partners AS oppføring hos:

Solmunde & Partners AS


Vi er et verdipapirforetak som opererer under konsesjon fra Finanstilsynet, med spisskompetanse på investeringer i shipping og eiendom


Solmunde & Partners tilrettelegger og tilbyr investeringsprosjekter til investorer, og opererer under konsesjon fra Finanstilsynet som verdipapirforetak. Solmunde & Partners har spesiell fokus på direkte investeringer i shipping, men kan også tilby andre investeringsmuligheter, da spesielt innenfor eiendom. Solmunde&Partners tilrettelegger og tilbyr også obligasjonslån innenfor de samme sektorene.


Med lang erfaring fra både finansmarkeder, så vel som fra shippingindustriens ledelses- og finans/investeringsside, er vår tilnærming analytisk, og hvert prosjekt har dermed en analytisk basis som motiverer investeringsrådet. Våre prosjekt er karakterisert av fornuftig prisede eiendeler/skip og anerkjente befraktere. De tekniske aspekt ved våre prosjekter er vel ivaretatt av kompetente miljøer. Solmunde&Partners besitter også kompetanse innenfor eiendom. Direkte investeringer i shipping og eiendom kan være et attraktivt supplement til andre investeringsklasser, som aksjer, obligasjoner, aksje-og obligasjonsfond.


Solmunde&Partners AS har etter verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften plikt til å foreta lydopptak av telefonsamtaler i tilknytning til ytelse av investeringstjenester som nevnt i verdipapirhandelloven § 2-1 første ledd nr. 1-6. På denne bakgrunn ønsker vi å gjøre våre kunder oppmerksom på at Solmunde&Partners AS foretar lydopptak og lagrer telefonsamtaler, samt annen kommunikasjon i forbindelse med ytelse av ovennevnte tjenester.


Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse