• Bransje
  Fiske og fiskeoppdrett
 • Bedriftstype
  Forening, lag, innretning
 • Organisasjonsnummer
  915963420
 • Antall ansatte
  10
 • Nettside
  Skjåk Almenning

Adresse

Besøksadresse
Industrivegen 10
2690  SKJÅK

Skjåk Almenning oppføring hos:

Skjåk Almenning

Skjåk Almenning ligg lengst vest i Oppland fylke, der austland møter vestland, i grensestroka mot Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Naturen er vakker og variert, med slake flyer i aust, og kvasse tindar og brear i vest. Skjåk er den mest nedbørfattige kommunen i landet, og somrane er vanlegvis tørre og varme - medan områda vestover er snøsikre vinterstid.
 
Almenninga dekkjer eit landareal på i alt ca. 2 millionar dekar, og eigedomen utgjer 95 % av arealet i Skjåk kommune.
Det aller meste er høgfjellsområde. Arealet fordeler seg prosentvis om lag slik: 83 % fjell og vidde, 6 % brear, 5 % vatn og vassdrag, 6 % skog – av dette 93 000 dekar produktiv skog (furu). Det lågaste punktet, litt vest for Nordberg kyrkje, er 420 m.o.h., og den høgste fjelltoppen er Nørdre Hestbrepiggen på 2172 m.o.h.
 
I Skjåk har vi to store verneområde, Reinheimen nasjonalpark i nord, og Breheimen nasjonalpark i sør. I tillegg har vi to større naturreservat, Hondsrøve og Einstullie, som er oppretta for å ta vare på gamal urskogprega furuskog med spesielle artar knytt til dette økosystemet. Området vårt har tydelegvis vore forvalta godt, med høg verneverdi - sidan nær 80 % av arealet til Skjåk Almenning har fått vernestatus. Enten som landskapsvernområde, nasjonalpark eller naturreservat. Dette gje enkelte avgrensingar i bruk av området, men kan også skape moglegheiter innanfor næringsutvikling.  

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse