Adresse


Sandviksveien 110
5035  BERGEN

Sandviken Naprapatklinikk AS oppføring hos:

Sandviken Naprapatklinikk AS


Hos Sandviken Naprapatklinikk i Bergen kan vi hjelpe deg med akutte, kroniske, forebyggende og rehabiliterende smertetillstander i muskel- og skjellettsystemet.

Hos oss vil du oppleve en trygg og profesjonell behandling gjennom en god og spesifikk kompetanse om kroppens oppbygging og funksjon. Vi tilbyr naprapatbehandling for privatpersoner, bedrifter og idrettsorganisasjoner.

Vi tilbyr: 

 • Muskelbehandling
 • Leddbehandling
 • Nålebehandling
 • Trykkbølgebehandling
 • Rehabilitering
 • Treningsveiledning 

Ønsker du mer informasjon om våre tjenester, gå inn på vår hjemmeside: http://www.sandviken-naprapat.no/  


Naprapatien innbefatter å forebygge, utrede og rehabilitere funskjonsforstyrrelser og smertetilstand i bevegelses – og støtteapparatet. Behandlingen praktiseres gjennom å kombinere manipulasjons – og mobiliseringsteknikker med muskeltøy, triggerpunktsbehandlinger, massasje og trening i den hensikt å tilbakestille funksjonen i bevegelses – og støtteapparatet.

Naprapati er en behandlingsform som bygger på manuell medisin. Med begrepet manuell medisin menes at man som naprapat bruker hendene for å undersøke og behandle dysfunksjoner i menneskets bevegelsesapparat; det vil si muskler og skjelett som igjen påvirker kroppens nervesystem


Naprapatenes spesialitet er å kombinere en høy kompetanse innom ortopedisk medisin med meget god kunnskap om bevegelsesapparatets spesifikke funksjon. Dette innebærer en stor bredde både hva gjelder teoretiske kunnskaper som hva gjelder rent praktiske kunnskaper.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater