• Bransje
  Transport, logistikk og lager
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  993735817
 • Antall ansatte
  22
 • Nettside
  Empus AS

Adresse

besøksadresse
Hagaveien 3
3070  SANDE I VESTFOLD

Empus AS oppføring hos:

Empus AS

EMPUS A/S er en arbeidsmarkedsbedrift med kontorer i nordre del av Vestfold. Vi har byttet navn, så du kjenner oss også kanskje ved navnet Sande Produkter A/S.

Arbeidet hos oss blir tilrettelagt slik at hver enkelt skal kunne få en god personlig utvikling i forhold til sine forutsetninger. Vi selger og produserer ulike produkter fra våre lokaler og yter tjenester til næringsliv og private i store deler av østlandsområdet.

Våre sammarbeidspartnere er NAV (Norsk arbeids og velferdstjeneste) i Vestfold samt mange ulike firmaer som vi utfører tjenester for.

EMPUS A/S består av 11 ansatte. Vi ble etablert 01.01.09 og vårt kontor og tilbud finner du i Sande i Vestfold.

Vi er en vekstbedrift, med tilbud om varig tilrettelagt arbeid for personer som av ulike årsaker faller utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. I tillegg til dette har vi et dagsenter for mennesker med spesielle behov.

Vi leier lokaler på Haga ressurssenter i Hagaveien 3. Sande i Vestfold. EMPUS består for tiden av Daglig leder, 2 avdelingsledere, 9 ordinært ansatte, 15 VTA ansatte og 20 brukere på dagsenter. Vi ser positivt på fremtiden og håper å bli en ressurs for Sande og omliggende kommuner. Vi har behov for, og kapasitet til ulike arbeidsoppdrag, og få oppgaver er for stor eller for små!

Stadig flere i yrkesaktiv alder faller ut eller får ikke innpass på arbeid­s­markedet. Følgene for mange er liten samfunnsdeltakelse og lav livskvalitet, samt store direkte og indirekte kostnader for samfunnet.

I EMPUS A/S erfarer vi at det store flertallet ønsker å være i arbeid, og at næringslivet både vil ansette og beholde mange om de får kunnskap og hjelp med å tilrettelegge for dette.

EMPUS A/S har som mål å være en foretrukket samarbeidspartner og brobygger mellom arbeidssøker og arbeidsgiver, samt være en trygg og faglig sterk bedrift for de som har falt ut av arbeidslivet og trenger bistand for å komme tilbake, eller trenger mer varig tilrettelagt arbeid i vår bedrift.Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse