• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  972417734
 • Antall ansatte
  1208
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Saltdal kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Kirkegata 23
  8250  ROGNAN

Saltdal kommune

Saltdal er en stor kommune i utstrekning (2213 km2) og med i overkant av 4.700 innbyggere sier det seg selv at det er god plass til å ta i mot besøkende og innflyttere.

Kommunen huser Nordland nasjonalparksenter som er et infosenter for fylkets mange flotte nasjonalparker. To av dem, Saltfjellet/Svartisen og Junkerdal ligger helt og delvis innenfor kommunens grenser og er hyppig besøkt i forbindelse med både jakt, fiske, bærplukking og rene naturopplevelser.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Helsefagarbeider

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ledig 1 års svangerskapsvikariat 100% stilling i Bomiljø Rognan, avd Saltnes. Bomiljø Rognan består av flere omsorgsboliger og hjemmeboende tjenestemottakere innenfor unge/voksne med psykisk utviklingshemming, rus og psykisk helse. De fleste arbeider eller deltar på aktivitet på dagtid og er aktive på fritiden. Bomiljøet har et godt arbeidsmiljø hvor de k…

Lærer Rognan barneskole

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter lærer i 68% vikariat på Rognan barneskole i Saltdal kommune. Rognan barneskole er en 1-7 skole med to paralleller på alle trinn. Inneværende skoleår er det 270 elever på skolen. Skolebygget er oppført i flere trinn, det første i 1955. Skolen er lokalisert på Høgbakken i sentrumsområdet til Rognan, med et godt utgangspunkt for turer og aktivit…

Byggdrifter/driftsoperatør ved byggforvaltning.

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Saltdal kommune har ledig 100% fast stilling som Byggdrifter/driftsoperatør bygg. Saltdal kommune har en stor bygningsmasse som skal ivaretas på best mulig måte. Til dette trenger kommunen dyktige fagfolk. Arbeidsoppgavene vil spenne over mange fagfelt og du vil få en variert arbeidsdag. Oppgavene vil være knyttet til drift, vedlikehold og oppfølging teknis…

Driftsoperatør vann og avløp

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Saltdal kommune søker etter allsidig driftsoperatør innen vann og avløp, i ett års vikariat med mulighet for forlengelse. Saltdal kommune bruker mye ressurser på vedlikehold av vann og avløp. Vi etterstreber å utføre arbeidet med kvalitet og presisjon. Vi jobber planmessig etter tegninger og vi håndterer uforutsette oppgaver på en kreativ og god måte.  Som…

Badebetjent (mannlig) Rognan svømmehall

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rognan svømmehall har ledig 49% fast stilling som badebetjent (mannlig) med fastsatt turnus. Arbeidstid: tirsdag til og med fredag, i tidsrommet kl.15:30-20:30. Stillingen vil passe godt som en bi-jobb eller for eksempel i kombinasjon med studier. Grunnet arbeidets art søkes det etter mannlig badevakt da arbeidsoppgaver krever at badebetjenten kan gå inn i…

Tiltakskoordinator Rognan barneskole

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Rognan barneskole har ledig 100% stilling som tiltakskoordinator. Stillingen er fast, og tiltredes snarest.   Rognan barneskole er en 1-7 barneskole med to paralleller på alle trinn. Inneværende skoleår er elevtallet 270. Skolebygget er oppført i flere trinn, det første i 1955. Skolen er lokalisert på Høgbakken i sentrumsområdet til Rognan, med et godt utga…

Tømrer/Håndtverker

Saltdal kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Byggforvaltning i Saltdal kommune er det nå ei ledig 100 % stilling som tømrer.   Byggforvaltning er en del av kommunens tekniske tjenester, som har ansvaret for å vedlikeholde og drifte kommunes bygninger. Tømreren vil hovedsakelig jobbe med renovering, utskiftninger og gjenoppbygging etter slitasje og skader i kommunens bygninger og evt. innleide are…