• Bransje
  Rivningsarbeide
 • Bedriftstype
  Avdeling
 • Organisasjonsnummer
  971818492
 • Antall ansatte
  48
 • Nettside
  Risa AS avd Haugesund
 • Adresser
  Husøyvegen 35
  4262  AVALDSNES

Risa AS avd Haugesund oppføring hos:

Risa AS avd Haugesund

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører.

Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt.

Å gjøre hverandre gode

Vi vet at et godt team leverer bedre enn om vi står alene. Det betyr at vi skal strekke oss etter å levere topp kvalitet sammen. Vi vet også at vi bygger noe som er til beste for samfunnet rundt oss. Derfor er ofte resultatet av det vi bygger større enn oss selv – det skal glede mange.

Organisasjonskultur

Kultur er det vi sammen er blitt enige om at er viktig for oss. I Risa starter det med at vi har bestemt oss for å gjøre hverandre gode – for arbeidskollegaene, for kundene og for samfunnet rundt oss.

Våre verdier er: HMS, kundefokus, kompetanse, kvalitet, kremmerånd, åpenhet og ærlighet.

En satsing for framtiden

Ekta vare er navnet på en satsing vi startet høsten 2014, og som ikke har noen utløpsdato. Utgangspunktet var at vi ville sette arbeidslivskriminalitet, kvalitet, etikk og moral på agendaen.

Ekta vare omhandler hele atferden vår, men konkret dekker satsingen følgende tema: Lovverket, identitet, omdømme, økonomi, etikk og moral. Virkemidlene er mange. Vi har laget en flott håndbok og filmer, vi prater om de ulike temaene på samlinger og vi er nå i en prosess der Ekta vare implementeres i alle ledd av organisasjonen. Satsingen har også blitt omtalt i bransjetidsskrifter.

Hvor gode vi skal være koker ned til den enkelte. Vi er aldri bedre enn vårt svakeste ledd. Derfor er dette først og fremst et holdningsskapende arbeid og en prosess som aldri skal ta slutt. Jobber du i Risa er du Ekta vare. Du tar riktige valg og handler i tråd med lovverket. Du sier ifra hvis noe ikke stemmer. Videre bidrar du til trivsel på arbeidsplassen og er en god representant for Risa der du ferdes.

- På fint heter det samfunnsansvar – å ta vare på samfunnet vi er satt til å betjene. Ekta vare er mye av det samme.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.