Adresse


Embetsgarden Alfarvegen 117
3540  NESBYEN

Øvre Buskerud jordskifterett

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer og bruksretter, klarlegging av rettsforhold til fast eiendom og skjønn.

Øvre Buskerud jordskifterett vil fra 01.07.21 bli en del av Vestre Viken jordskifterett, og rettskretsen vil omfatte kommunene i gamle Buskerud fylke samt Asker kommune. Det blir rettssteder i Drammen og Nesbyen.

Det er 12 ansatte ved rettsstedet i Drammen og fem ansatte ved rettsstedet på Nesbyen. På Nesbyen er jordskifteretten samlokalisert med tingretten i nye lokaler i Embetsgarden. Tingretten har seks ansatte.

Jordskifteretten er utviklingsorientert. Det ønskes bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og personlig. Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet. For ytterligere opplysninger om jordskiftedomstolene, se www.jordskifte.no

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse