Adresse


Jernbanegata 6
1830  ASKIM

Østre Linje arkitekter Askim AS oppføring hos:

Østre Linje arkitekter Askim AS

Østre Linje arkitektur og landskap har en stor og variert produksjon, fra overordnede planer til detaljnivå.

Vi jobber tverrfaglig gjennom hele prosessen, og vi har et ønske om å opprettholde en sterk sammenheng mellom landskap ogarkitektur i alle våre prosjekter. Det gjør at stedet og konteksten for hvert prosjekt blir unikt.              

​Vi har oppdrag for både det offentlige og det private.

Vårt mål er å utvikle gode prosjekter med høy kvalitet til glede for oppdragsgivere og sluttbrukere.


Østre Linje har allsidig praksis innenfor noen hovedkompetanseområder:

 • Bygg og prosjektering
 • Landskapsarkitektur
 • Programmering og annen rådgivning
 • Plan og regulering
 • Innhenting av anbud
 • Prosjektering og kontroll
 • Prosjektledelse
 • Stedsanalyser og konsekvensutredninger
 • Restaurering og rehabilitering av fredete og bevaringsverdige bygninger
 • Kulturminnerelaterte oppgaver
 • Interiør og design


Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse