• Bransje
  Energi- og vannforsyning
 • Bedriftstype
  Interkommunalt selskap
 • Organisasjonsnummer
  892110972
 • Årlig omsetning
  150 mill
 • Antall ansatte
  79
 • Opprettet år
  2007
 • Nettside
  NRA IKS

Adresse

besøksadresse
Strandveien 22
2010  STRØMMEN

NRA IKS oppføring hos:

NRA IKS

Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) produserer og leverer drikkevann fram til nærmere definerte leveringspunkter i eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Kommunene har ansvar for videre distribusjon fram til sine abonnenter.

Selskapets ansvar omfatter alle anlegg som er nødvendige for å levere vann en gros, herunder også reservevannsanlegg.

NRV er organisert som et interkommunalt selskap i medhold av Lov om interkommunale selskaper. Selskapet ble stiftet i 2007, og overtok virksomheten fra Nedre Romerike Vannverk AS pr 01.01.2008.

Øvrige forhold som berører formål, ansvar, virkeområde og eierforhold er regulert i selskapsavtalen, og en egen eieravtale som er inngått mellom kommunene.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse