• Bransje
  Sykehus - Psykiatriske
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  976765559
 • Antall ansatte
  79
 • Opprettet år
  1961
 • Nettside
  Nøstret Bo- og Omsorgssenter

Adresse


Bønsnesveien 171
3530  RØYSE

Nøstret Bo- og Omsorgssenter oppføring hos:

Nøstret Bo- og Omsorgssenter

Nøstret - hverdagstrygghet i over 50 år.

 

Nøstret er en familiebedrift med ulike botilbud, vakkert plassert i Hole kommune.

Vi har gjennom over femti år i Hole kommune bygget opp et godt tilbud til mennesker som er i behov for et langsiktig botilbud.

Nøstrets målgruppe er voksne personer med alvorlige psykiske lidelser som kan nyttegjøre seg av et bo og omsorgstilbud.

Vår målgruppe kan ofte ha tilleggsproblematikk som; somatiske utfordringer, rus og psykisk utviklingshemming etc., men den psykiske lidelsen er den som er dominerende.

 

Nøstret tilbyr hverdagstrygghet gjennom:

 • Et individuelt tilpasset tilbud med stabilitet, forutsigbarhet og trygge rammer som også ivaretar menneskers behov for et sosialt nettverk.
 • Målrettet miljøarbeid og kontinuerlig langsiktig psykiatrisk og somatisk oppfølging i en tilpasset bolig beliggende i vakre omgivelser med kjent, stabilt personale.
 • Et bredt aktivitetstilbud tilpasset, og utviklet i samarbeid med, målgruppen

 

Nøstret kan dekke behov for bistand og trygghet.

Nøstret skal bistå beboeren i å mestre sitt eget liv og gi best mulig livskvalitet i et trygt hjem. Herunder ligger somatisk og psykiatrisk oppfølging sammen med oppfølging av dagliglivets aktiviteter.

 

Nøstrets styrke

Nøstrets styrke er en spesiell kompetanse på arbeide med mennesker med alvorlige psykiske lidelser opparbeidet gjennom å bygge gode relasjoner over 53 år i fantastiske omgivelser ved Tyrifjorden.

 

Vi ønsker å møte deg profesjonelt, med respekt og ydmykhet.

 

Våre botilbud spenner fra rom med tett tilknytning til personalbase, til leilighet hvor man kan regulere avstand til personalet ut fra forutsetninger og behov.

Vi disponerer gode lokaler for sosiale sammenkomster, store eller små.

Våre uteområder spenner over ca.15 mål parkmessig opparbeidede grøntarealer med rekreasjonsmuligheter.

 

Våre beboere motiveres til å delta på et bredt aktivitetstilb

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse