• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  938679088
 • Antall ansatte
  1955
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Nes kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 2
  2150  ÅRNES
 • Sosiale medier

Nes kommune oppføring hos:

Nes kommune

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass, ligger Nes kommune sentralt, uten særlig sjenerende flystøy. Naturen har vært raus med å dele ut idyller i våre trygge bo- og opplevelseskommune.

På varme sommerdager minner bryggeområdene ved Glomma og Vorma om blide sørlandsidyller, mens vinteren gjerne inviterer til aktiv utfoldelse i ishallen eller de mange løypetraseer som finnes i våre store og uberørte naturområder. 

Nes kommunes ca 21.100 innbyggere har hele 637 kvadratkilometer å boltre seg på. Våre 800 gårdsbruk bidrar til at Nes faktisk er landets største kornkommune. Å vokse opp i Nes er både trygt og godt. Vi er stolte av skoletilbudet på de 8 barneskolene, 2 ungdomsskolene og de 2 store videregående skolene vi har i bygda! 

Nes kommune er rik på opplevelser. Sommersporten golf blomstrer i Nes med to golfbaner, Rommen Golfpark (18 hull) og Hvam golfbane (9 hull). I Nes finner du ridesenter, ishall, idrettshall, opplevelsesmuseer, kunstforening og ikke minst en fantastisk natur med 168 sjøer og vann. Landets best bevarte kirkeruiner fra 1100-tallet finner du nettopp i Nes. Kommunens kulturhus ble åpnet på Årnes sommeren 2001. 

Nes kommune står foran store utfordringer i en tid med kraftig vekst i folketallet. Mange nye innbyggere og etablerere skal ytes gode tjenester. Derfor arbeider Nes kommune kontinuerlig med å kanalisere sine ressurser inn mot direkte tjenesteproduksjon, uten tungvinte byråkratiske løsninger. 

Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter. Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg. Både kommunestyre og formannskap ledes av ordfører. I tillegg utøves det politiske lederskap gjennom to ulike sektorutvalg, utvalg for teknikk, næring og kultur samt oppvekst, helse og velferd.
Ønsker du mer informasjon om Nes kommune, ta kontakt med Servicetorget i rådhuset på telefon 63 91 10 00 eller send en epost til Nes.Servicetorg@nes-ak.kommune.no. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca 25 minutter med bil fra Gardermoen.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Sykehjemslege - ferievikar

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Sykehjemmet trenger ferievikar i tidsrommet uke 26 - 31.  Vi ønsker fortrinnsvis lege med LIS 1 tjeneste, men leger som venter på turnustjeneste og medisinerstudenter med lisens kan også søke.

Miljøterapeut/Vernepleier

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

V il du jobbe på en liten skole som kjennetegnes av et profesjonelt læringsmiljø med faglig dyktige og sosialt gode kollegaer?  Da bør du lese videre! Framtun skole ligger på Haga, i Nes kommune. Skolen ligger fint til med skogen som nærmeste nabo, og vi har god plass til aktiviteter både ute og inne. Vi er totalt 138 elever på skolen, og ca 20 ansatte. …

Assisterende avdelingsleder

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du interesse for ledelse og lurer på om det er den vegen du vil gå? Da er erfaring i stillingen som assisterende avdelingssykepleier en god start. Nes sykehjem har ledig vikariat 100 % stilling fra juni 2024 og til midten av november 2024. Forlengelse av vikariatet er sannsynlig.  Arbeidstid er dagtid uten helg og stillingen har fleksitid. Du samarbeide…

Gjenvinningsarbeider,100 % fast

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Som gjenvinningsarbeider har du ansvar for å ta hånd om avfall på en mest mulig økonomisk og miljøvennlig måte. Det betyr at du bør vite hvordan du kan videreforedle avfallet og bruke avfallet som ressurser til nye råvarer. Som ansatt for Esval Miljøpark Nes KF må du vite hvordan du skal skille ut og sikre alle typer avfall. Miljøfarlige stoffer skal fjerne…

Prosjektkoordinator

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nes kommune skal forsterke NAV Nes med en stilling som skal bidra til at flyktningene kommer i arbeid eller utdanning. Stillingen er, i første omgang, et 1 års engasjement med mulighet for forlengelse. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse. Har du et brennende engasjement for inkludering av flyktninger, er du utadvendt og løsningsorientert, og vil bidra t…

Sykehjemslege

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nes sykehjem har ledig vikariat i 100 % stilling som sykehjemslege fra juni 2024 og ut året. Det er muligheter for forlengelse etter 31/12-24. Vi søker deg som ønsker å være med på å utvikle institusjonstjenesten med plasser tilrettelagt for personer med demens, somatiske langtidsplasser og korttidsplasser som også inkluderer KAD. Nes sykehjem ivaretar kom…

Næringsrådgiver

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nes kommune ønsker å bli en god vertskommune for vårt næringsliv. Vi søker nå en en dyktig og engasjert næringsrådgiver for å ta grep i dette utviklingsarbeidet. Næringsrådgiveren vil inneha en nøkkelrolle i å styrke kommunens attraktivitet og legge grunnlag for vekst og innovasjon, dette i tett samarbeid med all næring, næringsaktører, lokale og regionale …

Driftsteknikere med fagansvar, 2 x 100 % 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Drift og vedlikeholdsavdelingen til Nes kommune søker nå etter to nye medarbeidere til sin avdelingen. Den ene av stillingene vil bli tilegnet et fagansvar, der optimalisering av Nes kommune sine ventilasjonsanlegg og varmesentraler vil være en vesentlig del av arbeidsoppgavene.  Den andre stillingen vil få et fagansvar i forhold til oppfølging av adgangsko…

Sykepleier 60 %, fast nattstilling på Nes sykehjem

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nes sykehjem avdeling 1CDE består av tre grupper med 10 pasienter på hver gruppe.  En gruppe består av korttidsplasser, hvor 2 av disse er KAD-plasser. De to andre gruppene består av rehabilitering- og langtidsplasser. Miljøet i avdelingen kan beskrives som faglig og sosialt. Avdelingen kan beskrives som en aktiv avdeling med arbeidsoppgaver innenfor fler…

Sykepleier, 2 x 100 % fast stilling

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

To av våre dyktige sykepleiere med lang erfaring fra avdelingen, har nå søkt seg til nye utfordringer. Vi ser derfor etter deg som ønsker å jobbe på en spennende avdeling på Nes sykehjem, med et godt faglig miljø. Nes sykehjem avdeling 1CDE består av tre grupper med 10 pasienter på hver gruppe.  En gruppe består av korttidsplasser, hvor 2 av disse er KAD-pl…

Tilkallingsvikarer, Bofellesskapet psykiatri 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Virksomheten Dialog og Mestring er døra inn i helse og velferd. Virksomheten består av Psykisk helse og avhengighet, Bofellesskap psykiatri og boliger for de i aktiv rus, Fagteam alvorlig sykdom og hukommelse, Ergo/fysioterapitjenester, Legevakt og Fastlegeordningen. I Bofellesskapet psykiatri jobber vi ut fra mestringsperspektivet, og et ønske om at beboe…

Fagarbeider/Assistent Østgård skole-  skolefritidsordning (SFO)

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Østgård skole ligger 4 kilometer øst for Årnes sentrum. Østgård skole sin visjon: " Glade barn i lek og læring som ser naturen og verden med hjertet". For skoleåret 2024-2025 er det totalt 135 elever på skolen, 55 av disse benytter seg av SFO etter skoletid. Vi har ledig to faste 50% stillinger på Østgård SFO med tiltredelsesdato 01.08.2024. En stilling s…

Avdelingsleder Renhold og vaskeri

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vil du være med å utvikle gode renhold- og vaskeritjenester? Virksomhet for Bygg og eiendom søker leder av avdelingen Renhold og vaskeri. Virksomheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens eiendommer, og består i tillegg til Renhold og vaskeri av avdelingene drift- og vedlikehold, prosjekt- og boligkontoret. Virksomhetsl…

Fysioterapeut/Spesialfysioterapeut 100 % vikariat

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Spennende 100 % stilling for fysioterapeut, i Ergo- og fysioterapitjenesten i Dialog og mestring i Nes kommune. Ergo- og fysioterapitjenesten er del av den tverrfaglige virksomheten Dialog og mestring. I Nes har vi fokus på tverrfaglig samarbeid, rehabilitering og faglig utvikling.  Tjenesten har egen fagleder som jobber tett sammen med de andre faglederne …

Renholder

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det er ledig 3 faste stillinger som renholder i Nes kommune. 2 x  50 % 1 x 100 % ambulerende renholder. Stillingen dekker opp sykefraværet i avdelingen. Stillingene er organisert under avdelingen renhold og vaskeri i virksomheten bygg og eiendom. Renholdsavdelingen har ansvar for renhold i alle kommunale bygg og renholderne må kunne rullere etter behov. Arb…

Sykepleier fast helg, Nes Legevakt

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nes legevakt søker etter sykepleier til fast ansettelse i 20 % stilling på helg, med arbeid hver 3.helg. Kvalifikasjoner: Bachelor i sykepleiefaget med norsk autorisasjon eller bachelor i paramedisin Erfaring fra legevakt eller tilsvarendeGode språkkunnskaper og god kommunikasjonsevne Den som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er el…

Vernepleiere, miljøarbeidertjenesten

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og givende jobb som kan tilby breddekompetanse innen målrettet miljøarbeid til voksne med funksjonsutfordringer?  Da er Miljøarbeidertjenesten i Nes kommune plassen for deg! Vi er med på å sikre gode, helhetlige og trygge tjenester til brukere i deres hjem. I takt med utviklingen i samfunnet øker kompleksiteten og behovene i h…

Resepsjons- og kafemedarbeider

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi trenger 3 nye en medarbeidere i vår resepsjon- og kafe. Det er en 100% stilling, en 40 % og en 20 %. Det jobbes i turnus 35, 5 t/uke inkludert kveld og helg. Turnusen er med jobbhelg annenhver helg. Alle aktuelle kandidater vil før et eventuelt intervju måtte bestå svømmetest med bl. a. dykk inntil 4 m. Kvalifikasjoner: Du må bestå en badevaktprøve, me…

ÅPEN SØKNAD for sykepleiere til Nes Sykehjem 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå har du mulighet til registrere en åpen søknad hvis det ikke foreligger en ordin ær utlysning.  Intervjuer og tilsetting vil foregå fortløpende. Kom og bli vår nye sykepleierkollega. Bli en del av et godt sykepleiefaglig miljø med vakter i sykepleierteam. Ved Nes sykehjem jobber vi med å finne gode løsninger for hvordan sykepleietjenesten skal være…

Sommervikarer i Miljøarbeidertjenesten

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker sommervikarer! Har du evnen til å spre glede?Vil du være med å skape en meningsfull hverdag for andre mennesker?Har du lyst til å gi omsorg og skape minnerike opplevelser?Tar du utfordringen?  Miljøarbeidertjenesten består av 5 avdelinger, samt BPA, hvor det gis livsløpstjenester til mennesker med behov for tilrettelegging i hverdagen. Vi jobber e…

ÅPEN SØKNAD for sykepleiere til hjemmetjenesten 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nå har du mulighet til registrere en åpen søknad hvis det ikke foreligger en ordinær utlysning.  Intervjuer og tilsetting vil foregå fortløpende. Nyutdannet eller erfaren sykepleier?  I hjemmetjenesten er du velkommen! Er du nyutdannet og ønsker å få brukt faget du har studert de siste tre årene? Eller har du erfaring i yrket, og ønsker en spennende…

Vikarer til Miljøarbeidertjenesten

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du ute etter en spennende og givende jobb innen målrettet miljøarbeid? Trenger du en ekstrajobb mens du studerer? Da er Miljøarbeidertjenesten i Nes kommune plassen for deg! Vi er med på å sikre gode, helhetlige og trygge tjenester til brukere i deres hjem. Vi har fokus på mestring, brukermedvirkning og samarbeid og kan tilby et spennende arbeidsmiljø m…

Sommervikariat  for helsefagarbeider i hjemmetjenesten

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledige sommervikariater i avdeling 1 og avdeling 2 i hjemmetjenesten. Vi ønsker deg som er engasjert, faglig interessert og som vil utføre jobben med arbeidsglede og humør. Vi ønsker både nyutdannede og erfarne helsefagarbeidere/ hjelpepleiere velkommen til å søke sommervikariat hos oss. Passer denne beskrivelsen til deg? Da er hjemmetjenesten i Nes…

Ferievikarer Nes sykehjem

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker ferievikarer til våre 4 sykehjemsavdelinger på Nes sykehje m. 3B består av 20 somatiske langtidsplasser og 5 korttidsplasser fordelt på 2 grupper 2A består av 24 somatiske langtidsplasser fordelt på 3 grupper 2 CDE Demensavdelingen består av 30 langtidsplasser tilrettelagt for personer med demens fordelt på 3 grupper 1CDE Korttid/rehab består av 14…

Pedagogisk leder

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du barnehagelærer og har et ønske om å jobbe i et sterkt faglig miljø? Nes kommune har 3 barnehager: Auli, Skogbygda og Årnes. Vi har behov for barnehagelærer i midlertidig stilling ved Årnes kulturbarnehage snarest mulig. Barnehagenes hovedmålsetning er at barna skal ha en trygg og opplevelsesrik hverdag med latter, samspill, lek og læring. Vi legger …

Fastlegevikar til Vormsund Legesenter 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vikar søkes til Vormsund Legesenter AS, Nes kommune Vi søker etter fastlegevikar i 50-100 % stilling til en veletablert 2-legepraksis. Varighet ca. 6 måneder, stillingen er ledig fra 15. mai 2020 Kvalifikasjoner Det er viktig med adekvat norskkunnskap Erfaring fra allmennmedisin er ønskelig Personlig egnethet v…

Helsepersonell i forbindelse med Covid-19

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) og for å sikre forsvarlige helsetjenester til våre innbyggere, ønsker Nes kommune å kartlegge tilgjengelig helsepersonell. Send oss en lettfattet elektronisk søknad/CV. Søknaden vil bli vurdert fortløpende.     Arbeidsoppgaver Oppgaver innenfor f.eks. hjemmetjenesten, sykehj…