• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  938679088
 • Antall ansatte
  1955
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Nes kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Rådhusgata 2
  2150  ÅRNES
 • Sosiale medier

Nes kommune oppføring hos:

Nes kommune

Med sin nærhet til Oslo og landets hovedflyplass, ligger Nes kommune sentralt, uten særlig sjenerende flystøy. Naturen har vært raus med å dele ut idyller i våre trygge bo- og opplevelseskommune.

På varme sommerdager minner bryggeområdene ved Glomma og Vorma om blide sørlandsidyller, mens vinteren gjerne inviterer til aktiv utfoldelse i ishallen eller de mange løypetraseer som finnes i våre store og uberørte naturområder. 

Nes kommunes ca 21.100 innbyggere har hele 637 kvadratkilometer å boltre seg på. Våre 800 gårdsbruk bidrar til at Nes faktisk er landets største kornkommune. Å vokse opp i Nes er både trygt og godt. Vi er stolte av skoletilbudet på de 8 barneskolene, 2 ungdomsskolene og de 2 store videregående skolene vi har i bygda! 

Nes kommune er rik på opplevelser. Sommersporten golf blomstrer i Nes med to golfbaner, Rommen Golfpark (18 hull) og Hvam golfbane (9 hull). I Nes finner du ridesenter, ishall, idrettshall, opplevelsesmuseer, kunstforening og ikke minst en fantastisk natur med 168 sjøer og vann. Landets best bevarte kirkeruiner fra 1100-tallet finner du nettopp i Nes. Kommunens kulturhus ble åpnet på Årnes sommeren 2001. 

Nes kommune står foran store utfordringer i en tid med kraftig vekst i folketallet. Mange nye innbyggere og etablerere skal ytes gode tjenester. Derfor arbeider Nes kommune kontinuerlig med å kanalisere sine ressurser inn mot direkte tjenesteproduksjon, uten tungvinte byråkratiske løsninger. 

Nes kommunestyre er kommunens øverste politiske organ og består av 35 representanter. Formannskapets 11 medlemmer utgjør kommunens plan- og økonomiutvalg. Både kommunestyre og formannskap ledes av ordfører. I tillegg utøves det politiske lederskap gjennom to ulike sektorutvalg, utvalg for teknikk, næring og kultur samt oppvekst, helse og velferd.
Ønsker du mer informasjon om Nes kommune, ta kontakt med Servicetorget i rådhuset på telefon 63 91 10 00 eller send en epost til Nes.Servicetorg@nes-ak.kommune.no. Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca 25 minutter med bil fra Gardermoen.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Vi trenger flere superhelter! Er det deg? 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Bli en del av et godt sykepleiefaglig miljø med vakter i sykepleierteam.  Ved Nes sykehjem jobber vi med å finne gode løsninger for hvordan sykepleietjenesten skal være organisert i fremtiden. Vi vil sikre rett kompetanse, til riktig arbeidsoppgave.  Hos oss får du mulighet til å samarbeide i team på tvers av avdelingene på sykehjemmet, og du vil i enkelt…

Lærer/faglærer Auli skole

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Auli barneskole søker deg som har kompetanse til å jobbe som lærer i grunnskolens 1.-7. trinn.  Vi har ledig en fast stilling som lærer i 100% fra 01.01.23, eller snarest etter avtale. Auli skole er en barneskole i vekst og utbygging. Skolen består i dag av 278 elever og 40 ansatte, men det er forventet en større økning i elevtallet fremover. Med bakgrunn i…

Kontaktlærer ved Auli skole

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Auli barneskole søker deg som har kompetanse til å jobbe som lærer i grunnskolen på 1.- 4. trinn og/eller 1.-7. trinn.  Er du god til å skape gode relasjoner, er raus og faglig engasjert? Har du kompetanse eller erfaring med begynneropplæringen? Da er du læreren vi ser etter. Vi har per nå ledig en fast stilling som lærer i 100% fra 01.01.23 eller snarest e…

Miljøarbeider natt

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker deg som er en engasjert og utviklingsorientert helsefagarbeider eller har annen relevant kompetanse, som brenner for omsorg og har et ønske om å gjøre en forskjell! Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelser i enkeltboliger og i bofellesskap. Helsefagarbeider natt vil samhandle med nattevakter på tvers av virksomhe…

Miljøarbeider natt

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi ønsker deg som er en engasjert og utviklingsorientert helsefagarbeider, som brenner for omsorg og har et ønske om å gjøre en forskjell! Miljøarbeidertjenesten gir tjenester til personer med funksjonsnedsettelser i enkeltboliger og i bofellesskap. Helsefagarbeider natt vil samhandle med nattevakter på tvers av virksomheter og bidra inn i en nattjeneste i …

Barne og ungdomsarbeider/assistent

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Runni ungdomsskole har ledig 89% vikariat som assistent fra 1.1.23 -30.06.23, med mulighet for forlengelse.  Runni ungdomsskole ligger ca. 1 km nord for Årnes sentrum. Skolen er et spennende og moderne bygg, og har ca. 450 elever og 55 ansatte. Du vil få tilhørighet til et av skolens trinn samt skolens miljøteam. Arbeidsoppgaver: Oppfølging av enkeltele…

Virksomhetsleder bygg og eiendom

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Nes kommune har en ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder Bygg og Eiendom. Bygg- og eiendom er organisert som en egen virksomhet under kommunalområdet Samfunn og miljø. Virksomhetsleder har et overordnet ansvar for utvikling og forvaltning av kommunens eiendommer, formålsbygg og boliger. Herunder utvikling av kommunal eiendom, salg og kjøp av bolige…

Barne- og ungdomsarbeider/ fagarbeider

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du leken, liker du å jobbe med barn og være mye sammen med dem?   Vi søker etter medarbeidere, i første omgang ut barnehageåret 2023. Vi ønsker oss en kreativ og initiativrik kollega. I barnehagen er vi gode forbilder og viktige bidragsytere til barns sosiale og kognitive utvikling. Du må ha et ønske og en evne til å aktivisere barn i lek. Være en voksen…

Pedagogisk leder

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du barnehagelærer og har et ønske om å jobbe i et sterkt faglig miljø? Nes kommune har 3 barnehager: Auli, Skogbygda og Årnes. Vi har behov for barnehagelærer i midlertidig stilling ved Årnes kulturbarnehage snarest mulig. Barnehagenes hovedmålsetning er at barna skal ha en trygg og opplevelsesrik hverdag med latter, samspill, lek og læring. Vi legger …

Rådgiver - IKT-sikkerhet

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Eidsvoll, Nes, Nannestad, Gjerdrum og Hurdal ønsker å styrke kommunenes kompetanse innen IKT-sikkerhet. Kommunene eier et felles IKT-driftsselskap (DGI) som håndterer den operasjonelle IKT-sikkerheten. Kommunene og DGI samarbeider om IKT-sikkerhet i kommunenes felles IKT-løsninger gjennom IKT-sikkerhetsutvalget.  Vi er nå på jakt etter en rådgiver som kan v…

Konsulent med fagansvar

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi har ledig en 100 % fast stilling som konsulent med fagansvar for kommunens servicetorg - er det deg vi leter etter? Servicetorget er Nes kommunes ansikt utad og førstelinjen for flere av kommunens tjenester. Åpningstiden er 9-14. Servicetorget er organisert i avdelingen Fellestjenester. Dagens servicetorg er i en endringsprosess og en viktig del av arbe…

Brukerstyrt personlig assistent

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser.  Vi søker deg som vil bidra til å øke livskvaliteten for en blid mann midt i 30-årene. Bruker rullestol, e…

Fagansvarlig miljøterapeut

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser.  Miljøarbeidertjenesten avd.1 har 2 ledige stillinger som fagansvarlig miljøterapeut i 100 % faste stillin…

Fastlegevikar til Vormsund Legesenter 

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vikar søkes til Vormsund Legesenter AS, Nes kommune Vi søker etter fastlegevikar i 50-100 % stilling til en veletablert 2-legepraksis. Varighet ca. 6 måneder, stillingen er ledig fra 15. mai 2020 Kvalifikasjoner Det er viktig med adekvat norskkunnskap Erfaring fra allmennmedisin er ønskelig Personlig egnethet v…

Helsepersonell i forbindelse med Covid-19

Nes kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  I forbindelse med utbruddet av koronavirus (Covid-19) og for å sikre forsvarlige helsetjenester til våre innbyggere, ønsker Nes kommune å kartlegge tilgjengelig helsepersonell. Send oss en lettfattet elektronisk søknad/CV. Søknaden vil bli vurdert fortløpende.     Arbeidsoppgaver Oppgaver innenfor f.eks. hjemmetjenesten, sykehj…