Adresse

Besøksadresse
Dir. Smidths gate 3
3732  SKIEN

NELFO - Foreningen for El og IT Bedriftene oppføring hos:

NELFO - Foreningen for El og IT Bedriftene

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Vår fremste målsetting er å skape best mulig rammebetingelser for medlemsbedriftene. Dette vil gi basis for god lønnsomhet og økt konkurransekraft.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater