Adresse

Besøksadresse
Dir. Smidths gate 3
3732  SKIEN

NELFO - Foreningen for El og IT Bedriftene oppføring hos:

NELFO - Foreningen for El og IT Bedriftene

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913 under navnet De Elektriske Installasjonsfirmaers Landsforening. Nelfo er en tydelig og offensiv arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon. Vår fremste målsetting er å skape best mulig rammebetingelser for medlemsbedriftene. Dette vil gi basis for god lønnsomhet og økt konkurransekraft.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse