• Bransje
  Sosiale tjenester - Sosialkontor og -sentre
 • Bedriftstype
  Avdeling
 • Organisasjonsnummer
  974604930
 • Antall ansatte
  10
 • Nettside
  Nav Nord-Odal

Adresse


Herredsvegen 2
2120  SAGSTUA

Nav Nord-Odal oppføring hos:

Nav Nord-Odal

NAV-kontoret ble etablert i Nord-Odal i 2007. Dette innebar en sammenslåing av de kommunale sosialtjenestene og de statlige tjenestene innfor trygd og arbeid. Kontoret veileder deg på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tar imot krav om ytelser, samt følger opp det som trenger ekstra bistand for å komme i eller beholde arbeid eller aktivitet.

NAV-kontoret er tuftet på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune og skal yte tjenester på en måte som gjør at en opplever kontoret som èn tjenesteleverandør. Arbeidsrettede tiltak som praksis, kurs, utdanning, avklaring av arbeidsevne er blant virkemidlene som begge sider i partnerskapet benytter i oppfølgingen. Vedrørende direkte spørsmål rettet mot alderspensjon anbefales å kontakte NAV Kontaktsenter Pensjon telefon 55 55 33 34. Her får du spesialisert veiledning om pensjon. NAV Kontaktsenter Pensjon har åpent alle hverdager fra klokken 08:00 – 15:30. Kontaktsenteret svarer på spørsmål om hele bredden av pensjonsytelser, med unntak av uførepensjon. For en nærmere beskrivelse av NAV sine tjenester se www.nav.no. Nedenfor står kort beskrevet de tjenestene som partnerskapet i Nord-Odal har valgt å legge inn i NAV-kontoret.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater