Adresse

Besøksadresse
Nygård 1
4790  LILLESAND

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Nkom er underlagt Samferdselsdepartementet og driver tilsyn med dem som tilbyr post- og teletjenester. Myndigheten er i hovedsak finansiert av gebyrer fra dem vi har tilsyn med, og ikke over statsbudsjettet. Nkom har ca. 160 ansatte, hvorav ca. 140 har sin arbeidsplass på hovedkontoret i Lillesand.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse