• Bransje
  Sykehus - Psykiatriske
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  993253375
 • Antall ansatte
  33
 • Nettside
  N.K.S Kløveråsen AS

Adresse

Besøksadresse
Junkerveien 67
8076  BODØ

N.K.S Kløveråsen AS oppføring hos:

N.K.S Kløveråsen AS

NKS Kløveråsen as er en privat ideell institusjon, som eies og drives av NKS Nordland. Vi har driftsavtale med Helse Nord RHF.

Kløveråsen er en del av spesialisthelsetjenesten i Helse Nord og skal bistå kommunene i Nordland innenfor demensomsorgen. Senteret ligger ca 2 km fra Bodø sentrum i landlige omgivelser.

Kløveråsen består av en sengepost med 4 senger og en poliklinikk. Poliklinikken er delt inn i en hukommelsesklinikk og en alderspsykiatrisk poliklinikk. Kløveråsen har totalt 29.5 årsverk fordelt på 33 ansatte. Behandlingsteamet består av nevropsykolog, ergoterapeut, spesialsykepleiere og hjelpepleiere. Vi har også knyttet til oss klinisk farmasøyt.

Hukommelsesklinikken har ca 1400 konsultasjoner pr år. Sengeposten med 4 senger har ca 50 innleggelser, med en gjennomsnittlig liggetid på ca 23 dager.

Fra hukommelsesklinikken drives i tillegg en utstrakt ambulant virksomhet i form av pasientrettet arbeid samt undervisning/veiledning. I tillegg arrangerer vi kurs og seminarer for helsepersonell i Nordland. I 2017 ble det gjennomført ca 100 oppdrag totalt.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse