• Bransje
  Rekruttering og bemanning
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  963399243
 • Antall ansatte
  100
 • Opprettet år
  1991
 • Nettside
  Gløde AS

Adresse


Havnevegen 11
5918  FREKHAUG

Gløde AS oppføring hos:

Gløde AS

Gløde er ein arbeidsmarknadsbedrift som produserer og leverer mange ulike varer og tenester til næringslivet og til det offentlege. Vi hjelper folk i arbeid gjennom ulike tiltak og er ein opplæringsbedrift i kokkefaget. NAV er den største samarbeidspartnaren og den største kjøpar av tenestene våre, men vi sel også varer og tenester til næringslivet, kommunar og privatkundar i stor skala.

Filosofien vår
Vårt motto er: Alle kan arbeide, alle kan utvikle seg og alle kan gjere ein forskjell! Gjennom arbeid og tenester har vi eit mål om å styrke den einskilde sin moglegheit til sjølv å nå måla sine. Vi ser heilskapleg på mennesket, og vektlegg heile livssituasjonen.

Vi opplever gode resultat og får positive tilbakemeldingar frå motiverte deltakerar som har kome eit skritt vidare.

Eigarane våre
Gløde er i eigd av kommunane i Nordhordland, Hordaland Fylkeskommune, Sparebanken Vest, Norsk Hydro, Frank Mohn Flatøy og Statoil Mongstad, NFU og enkeltpersoner.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse