• Bransje
  Arbeid og Inkluderingsbedrift
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  925876453
 • Antall ansatte
  32
 • Opprettet år
  1973
 • Nettside
  Kveik AS

Adresse

Besøksadresse
Brynalii 119
5705  VOSS

Kveik AS oppføring hos:

Kveik AS

Kveik er det nye namnet på verksemdene Lekve Industrier og Voss Bedriftsservice, som vart fusjonert 2013.

Kveik AS ivaretek etterspurnaden for yrkesretta attføring og varig tilrettelagt arbeid (VTA) i vårt område.

Kveik sitt hovudformål er å gjere det mogeleg for menneskjer å avklare arbeidsevne, og eventuelt gjera eit nytt yrkesval, slik at ein kan koma attende i arbeid. Me har fokus på intern jobbtrening, samt utplassering og oppfylging av arbeidssøkjarane hjå eksterne arbeidsgjevarar.

Me tilbyr interne avklarings- og opplæringsplassar innan transport, reinhald, ved og trevareproduksjon, samt kafé og catering.

Kveik samarbeider nært med lokalt næringsliv og har eit stort nettverk. Dette kjem arbeidssøkjarane til gode i form av ekstern arbeidsutprøving, og mogleg tilsetjing hjå dei som har trong for arbeidskraft.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse