• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  963296746
 • Nettside
  Kristiansand kommune

Adresse


Tordenskjolds gate 49
4614  KRISTIANSAND S

Kristiansand kommune

Kommunen har til enhver tid behov for dyktige medarbeidere innen mange yrker. Det kan være:

 • sykepleiere, helsearbeidere og assistenter
 • lærere, barnehagelærere og assistenter
 • rengjøringspersonell
 • ingeniører og sivilingeniører
 • ledere på ulike nivåer
 • fagarbeidere innenfor ulike fag
 • administrative stillinger

Hva kan vi tilby deg som ansatt?

 • Du får bruke dine evner og faglige kunnskaper
 • Din leder uttrykker tillit til deg og du får tilbakemelding på jobben du utfører
 • Du har innflytelse og kontroll over egen arbeidssituasjon
 • Du bidrar med egne meninger før beslutninger tas
 • Du har anledning til å skaffe deg informasjon som er viktig for å kunne arbeide selvstendig
 • Du får god støtte og veiledning fra lederen din
 • Du kjenner verdiene og målene som gjelder på arbeidsplassen din
 • Om du blir sykemeldt, får du god og tett oppfølging av lederen din
 • Det tas hensyn til din hjemme- og livssituasjon
 • Som medarbeider opplever du å ha de samme mulighetene uavhengig av livsfase, kjønn, etnisk tilhørighet eller funksjonshemming

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse