Adresse

Besøksadresse
Gjesdalveien 34
4306  SANDNES

Kriminalomsorgen region sørvest

Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter (KRUS) og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor.

Region sørvest omfatter fengsler og friomsorgskontor i Rogaland og Agder, med rundt 600 ansatte. Regionadministrasjonen ligger i Sandnes.

Agder fengsel, med avdelinger i Mandal, Froland, Evje(kvinner), Kristiansand(overgangsbolig) og Kleivgrend (åpen avdeling) har tilsammen 373 plasser og ca 410 ansatte. Agder fengsel er det første fengslet i Norge bygget etter standardiseringen og skal tilby innsatte og ansatte moderne digitale hjelpemidler i hverdagen. Enheten drives etter normalitetsprinsippet og har aktivitetsplass for samtlige innsatte. Fengselsundervisningen vil ha det bredeste utdanninsgtilbudet i landet.

Arbeid, opplæring og samvær med andre har høy prioritet i enheten.

Agder fengsel sin visjon er derfor "Med fokus på fremtiden", fordi det er det enste vi kan påvirke.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater