• Bransje
  Økonomi, regnskap og revisjon
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  971543124
 • Antall ansatte
  6
 • Opprettet år
  1995
 • Nettside
  Indre Hordaland Revisjonsdistrikt

Adresse

Besøksadresse
Vangsgata 30
5700  VOSS

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt oppføring hos:

Indre Hordaland Revisjonsdistrikt


Indre Hordaland Revisjonsdistrikt (IHR) gjennomfører lovpålagt revisjon for de fleste kommunane i Indre Hordaland. Kommunane er Eidfjord, Jondal, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss.
Heimelen for IHR sitt arbeid finn ein i kommunelova paragraf 78.

Utover den lovpålagde revisjonen reviderer IHR andre kommunale føretak og bedrifter.

IHR rapporterer til kontrollutvala i kvar av kommunane som vi reviderer og kontrollutvala rapporterer til sine kommunestyre. Ved at IHR rapporterer til kontrollutvala i kommunane, er revisjonen sikra ei sjølvstendig rolle i forhold til kommunane. På den måten har me den nødvendige avstanden mellom revisjonen og den kommunen som vert revidert. Det er såleis berre kontrollutvala og kommunestyra som kan instruere revisjonen. Bakgrunnen for dette er at revisjonen skal ha ei uavhengig stilling i forhold til administrative og politiske organ i kommunane.

IHR har kontor på Voss.

Dei tilsette ved IHR har tverrfagleg kompetanse gjennom revisjonsfagleg-, juridisk-, økonomisk- og samfunnsvitskapleg utdanning og brei erfaring frå kommunal revisjon.
IHR har i dag 5 tilsette.

IHR er organisert etter kommunelova paragraf 27 (interkommunalt samarbeid) med eigne vedtekter.
Styret er sammansett av representar frå eigarkommunane.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse