• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  985359385
 • Nettside
  IKT Agder IKS

Adresse


Fløyveien 12
4838  ARENDAL

IKT Agder IKS

IKT Agder IKS er Norges første interkommunale IKT-driftsselskap som leverer tjenester på to nivåer av offentlig forvaltning (kommune og fylke). Med en arbeidsstyrke på nærmere 80 ansatte leverer selskapet IKT tjenester til våre eiere og kunder. Tjenestene omfatter blant annet brukersupport, drift av utstyr, nettverk, systemforvaltning, prosjektledelse og IKT rådgivning.

IKT Agder sine eiere er kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Vennesla og Åmli, samt fylkeskommunene i Agder med ansvaret for ca 43.000 brukere. IKT Agder skal styrke våre eieres kompetanse på IKT, herunder bidra til større effektivitet og bedre kostnadskontroll, samt være eierne sin IKT organisasjon.

Fra og med 01.01.2020 vil IKT Agder ha ansvar for all drift av IKT tjenester i Agder fylkeskommune.

IKT Agder har kunder i kommunalt eide selskaper som; Agder arbeidsmiljø, AKST, Agder Renovasjon, Agder kollektivtrafikk AS, Arendal International School, Arendal Kirkelige Fellesråd, Aust-Agder Museum og Arkiv, Agder-Agder Revisjon, St.Franciskus skole, Vest-Agder Krisesenter og Vest-Agder-museet.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
 1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
 2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
 3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse