• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  944889116
 • Antall ansatte
  575
 • Opprettet år
  1850
 • Nettside
  Hol kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Ålmannvegen 8
  3576  HOL
 • Sosiale medier

Hol kommune oppføring hos:

Hol kommune

Velkommen til Hol

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. På Geilo ligger kommunens servicetorg. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Lærere

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune er et godt sted å jobbe og bo. Kommunen har ca. 4500 innbyggere og ligger i hjertet av Sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, tog og buss. Her finner du et rikt og aktivt kulturliv og utallige aktivitetstilbud i flott og variert natur. Liker du en aktiv arbeidsdag, varierte arbeidsdager, godt arbeidsmiljø, samarbeid på tvers om barnas …

Brannkonstabler i deltidsstilling på Geilo og i Hol

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Det blir stilt følgende krav der du må: personer må være mellom 18-30 år bo og arbeider innen 6 minutter fra brannstasjonene ha førerkort og tilgang på bil kunne ta på deg hjemmevakter i perioder kunne gjennomføre nødvendig opplæring i regi av brannvesenet må bestå fysisk test og helsetest før vurdering om opplæring politiattest må …

Miljøterapaut - Åpen utlysning

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Til miljøterapitjenesten søker vi faste og midlertidige ansatte til både heltids- og deltidsstillinger. Miljøterapitjenesten yter tjenester til personer som har fått tildelt sine tjenester etter gjeldende lovverk. De fleste har langvarige behov for tjenester på grunn av utfordringer og/ eller funksjonsnedsettelse, som følge av psykiske helse, psykisk utvi…

Helsefagarbeider - Åpen utlysning

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker helsefagarbeidere til faste og midlertidige stillinger til hjemmetjenesten og bo- og behandlingsinstitusjonene våre.  I hjemmetjenesten og i våre institusjoner har vi behov for flere dyktige helsefagarbeidere. Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så oppgavene i helse og omsorg i vår kommune er noe annerledes rettet, enn i andre kommuner med sykeh…

Sykepleier - Åpen utlysning

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

  I hjemmetjenesten og i våre institusjoner har vi behov for flere dyktige sykepleiere.  Vi har 3 timer til nærmeste sykehus, så oppgavene i hjemmetjenesten i vår kommune er noe annerledes rettet, enn i andre kommuner med sykehuset tett på. Vi arbeider tett tverrfaglig med lege, fysioterapeut, ergoterapeut og flere for at pasientene skal unngå unødvend…

Tilkallingsvikar i helse- og omsorgsetaten

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ helse- og omsorgsetaten søker etter: Tilkallingsvikarer i pleie og omsorg etter tilkalling og/eller i ferier. Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har ikke arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbud om arbeid. Følgende…

Tilkallingsvikarer i skolene

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ kultur- og oppvekstetaten  søker: Tilkallingsvikarer til skolene i Hol, i Skurdalen og på Geilo . Vi søker: Hvis du ønsker å bli registrert som tilkallingsvikar i skolene i Hol kommune, kan du vise interesse ved å søke på denne stillingen. Tilkallingsvikarer, som det blir inngått avtale med, vil bli kontakta av aktuell sko…

Tilkallingsvikarer i barnehagene

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ kultur- og oppvekstetaten  søker: Tilkallingsvikarer til barnehager i Hol, Hovet, Geilo og Skurdalen.  Vi søker: Dersom du ønsker å bli registrert som tilkallingsvikar i barnehager i Hol kommune, kan du vise interesse ved å søke på denne stillingen. Tilkallingsvikarer, som det blir inngått avtale med, vil bli kontakta av aktuel…