• Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Bedriftstype
  Kommune
 • Organisasjonsnummer
  944889116
 • Antall ansatte
  575
 • Opprettet år
  1850
 • Nettside
  Hol kommune
 • Adresser
  Besøksadresse
  Ålmannvegen 8
  3576  HOL
 • Sosiale medier

Hol kommune oppføring hos:

Hol kommune

Velkommen til Hol

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby. Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. På Geilo ligger kommunens servicetorg. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Miljøarbeidere/vernepleier

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Geilo barne- og ungdomsskole har følgende stillinger ledig : Miljøarbeidere/vernepleier i to stillinger 80 -100%. Vi har behov for motiverte medarbeidere til å følge opp enkeltelever både i skole og SFO. Du må ha: * god relasjonskompetanse * kreativitet * stå-på-vilje * samarbeidsevne * kvalifikasjoner som miljøarbeider/vernepleier,…

Ergoterapeut 100 % vikariat - Ergo-fysio.avd.

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/Fysio- og ergoterapitjenesten på Geilo , har følgende stilling ledig: Ergoterapeut 100 % vikariat , ledig fra nå og tom 31.12.22, med stor mulighet for forlengelse frem til høsten 2023. Oppstart så fort som mulig. Personer med annen utdanning, men med kunnskap og/eller interesse ift. hjelpemidler, kan vurderes. Arbeidsoppgaver kan innebær…

Driftstekniker 100 % fast - Hol kommune

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Eiendomsavdelingen har følgende stilling ledig: Driftstekniker, 100 % fast stilling Stillingen har hovedarbeidssted i østre Hol, men det kan være aktuelt å operere på bygg over hele kommunen. Hovedarbeidsoppgaver: • Vedlikeholdsarbeid på kommunale bygg. • Drift av tekniske anlegg. • Oppfølging og styring av bygg gjennom vårt SD-anl…

Pedagogiske leder 100 % vikariat på Geilo

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

PEDAGOGISK LEDER – VESTLIA BARNEHAGE - GEILO Ønsker du å våkne opp til det beste av norsk natur og reise til en jobb der du omgis av hyggelige kollegaer og hvor du utgjør en forskjell? Hol kommune, med Geilo som nasjonalparklandsby, ligger ved foten av Hallingskarvet og har et yrende liv hele året. Ønsker du å bo nær naturen, men fremdeles kunne oppleve …

Miljøterapeut

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Miljøterapitjenesten har følgende stillinger ledig, oppstart etter avtale:   Miljøterapeut 4 x opptil 100 % fast Stillingene inngår i 2 eller 3-delt turnus med arbeid i 2 helger av 6. 2-delt turnus har vakter på inntil 12,5 timer. Miljøterapitjenesten yter tjenester til personer som har fått tildelt sine tjenester etter gjelden…

Miljøterapeut 80 % fast - Psykisk helse

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ Avdeling Psykisk helse har følgende stillinger ledig, oppstart etter avtale: Miljøterapeut stillinger 80 % fast Stillingene innebærer pr i dag dagarbeid, men det vil kunne bli aktuelt med noe turnusarbeid frem i tid. Avdelingen leverer tjenester som skal bidra til å gi trygghet, aktivitet og opplevelse av mening og mestring av h…

Pedagogisk leder 100% fast- Hol barnehage

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune, ved Hol barnehage har følgende stilling ledig fom 15.08.22: Pedagogisk leder 100 % fast stilling Vi ønsker verdens beste kollega til verdens viktigste jobb. Er det deg? Trenger du mer informasjon om barnehagene? Det kan du finne på Hol kommune sin hjemmeside www.hol.kommune.no Arbeidsoppgaver: • Lede det pedagogiske arbeidet på av…

Tilkallingsvikar / Sommervikar i helse- og omsorgsetaten

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ helse- og omsorgsetaten søker etter: Tilkallingsvikarer / Sommervikarer i pleie og omsorg etter tilkalling og/eller i ferier. Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har ikke arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja eller nei til tilbud om arb…

Tilkallingsvikarer i helse og omsorg

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ helse- og omsorgsetaten søker: Tilkallingsvikarer i pleie og omsorg 2022 Vi søker etter vikarer i pleie og omsorg etter tilkalling og/eller i ferier. Å være tilkallingsvikar innebærer at helse- og omsorgssektoren kan ta kontakt med deg, når vi har behov for vikar. Tilkallingsvikaren har ikke arbeidsplikt i kommunen, og kan takke ja …

Tilkallingsvikarer i skolene i Hol kommune

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ kultur- og oppvekstetaten  søker: Tilkallingsvikarer til skolene i Hol, i Skurdalen og på Geilo . Vi søker: Hvis du ønsker å bli registrert som tilkallingsvikar i skolene i Hol kommune, kan du vise interesse ved å søke på denne stillingen. Tilkallingsvikarer, som det blir inngått avtale med, vil bli kontakta av aktuell sko…

Tilkallingsvikarer i barnehagene i Hol kommune

Hol kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Hol kommune v/ kultur- og oppvekstetaten  søker: Tilkallingsvikarer til barnehager i Hol, Hovet, Geilo og Skurdalen.  Vi søker: Dersom du ønsker å bli registrert som tilkallingsvikar i barnehager i Hol kommune, kan du vise interesse ved å søke på denne stillingen. Tilkallingsvikarer, som det blir inngått avtale med, vil bli kontakta av aktuel…