• Bransje
  Offentlig forvaltning - Statlige etater
 • Bedriftstype
  Organisasjonsledd
 • Organisasjonsnummer
  986965610
 • Antall ansatte
  560
 • Opprettet år
  2003
 • Nettside
  HELFO Helseøkonomiforvaltningen

Adresse

Besøksadresse

3125  TØNSBERG

HELFO Helseøkonomiforvaltningen

Helfo er en ytre etat av Helsedirektoratet og har 570 medarbeidere fordelt på 22 kontorsteder. Vi forvalter årlig ca. 33 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet. I tillegg har Helfo ansvar for administrasjon av fastlegeordningen, frikort for helsetjenester, Europeisk helsetrygdkort og behandlingstilbud ved fristbrudd. Vi har også ansvar for informasjons- og veiledningstjenester knyttet til helseportalen helsenorge.no

Helfo gjør løpende justeringer i sin organisasjonsløsning. Fra 1. januar 2017 reduseres antall nasjonale styringslinjer fra syv til fire. Hoveddelen av oppgavene i dagens Helfo virksomhetsstyring, Helfo HR, Helfo drift, samt regelverksoppgavene i Helfo klage, anke og regelverk samles i en ny nasjonal styringslinje. Den nye styringslinjen vil få ca 60 medarbeidere. 

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse