Adresse


Nye Flødevigveien 20
4817  HIS

Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen

Norge har spesielt gode forutsetninger for å øke den marine verdiskapingen på grunn av rene og rike kyst- og havområder. I 2017 la regjeringen frem Norges første havstrategi, hvor formålet er å oppnå økt bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. Derfor etablerer Havforskningsinstituttet nå et Blått kompetansesenter Sør i samarbeid med en rekke andre institusjoner og næringsaktører på Sørlandet.

Blått kompetansesenter Sør skal bidra til at næringer, akademia, skole, forskningsinstitusjoner og forvaltning satser på kompetanse- og næringsutvikling knyttet til hav og kyst. Målet er å realisere landsdelens potensial for bærekraftig marin verdiskaping og en positiv, kunnskapsbasert samfunnsutvikling i marin sektor.

Blått kompetansesenter Sør er organisert som et FoU-prosjekt under Agder Fylkeskommune og rammene for aktiviteter ved Blått kompetansesenter Sør styres av en tverrinstitusjonell styringsgruppe. Havforskningsinstituttet er gitt i oppgave å ivareta prosjektlederoppgaven for utvikling og drift av kompetansesenteret, i nært samarbeid med alle aktørene i Blått Kompetansesenter Sør.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse