• Bransje
  Plastvarer - Produksjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  919522461
 • Antall ansatte
  55
 • Opprettet år
  1969
 • Nettside
  Hallingplast AS
 • Adresser
  Kleivi
  3570  ÅL

Hallingplast AS

Hallingplast er en nordisk forankret plastleverandør. Det betyr at nærheten til kunden er god, og fabrikken har god kontakt med fagfolk i VA- og anleggsmiljøet som er opptatt av å finne nye og enkle løsninger.

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og kan i 2019 feire 50 år med stabil og god vekst.

Til produksjonen benyttes de fleksible og robuste materialene polyetylen (PE) og polypropylen (PP). Det legges vekt på en stadig produktutvikling, slik at bedriften til enhver tid kan møte bransjens krav og kundenes ønske.

«Hallingplast har som forretningside å utvikle, produsere og markedsføre rør og rørdeler i PE og PP på en miljømessig god måte. Vi har gjennom vår 50 år lange historie lagt spesielt vekt på nærhet og høy servicegrad overfor våre mange kunder i inn- og utland. Høy kundetilfredshet skal ligge til grunn for all vår "gjør og laden". Personlig kontakt er viktig i vårt daglige arbeid.

Vi er opptatt av utvikling, innovasjon og kvalitet i alle ledd. Ærlighet og klare, forståelige budskap skal prege vår kommunikasjon med kunder og samarbeidspartnere.»

- Jan A. Sannem, Styreleder, Hallingplast as


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.