Adresse

Besøksadresse
Kleivi Næringspark 31
3570  ÅL

Hallingdal renovasjon IKS

Hallingdal renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er eid av kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommune. Selskapet har i dag 47 fast ansatte. Selskapet drifter innsamling av husholdningsavfall, innsamling av slam, sluttbehandlingsanlegg for husholdnings- og næringsavfall, komposteringsanlegg for slam, deponi for inert avfall, sorteringsanlegg for alle typer avfall, gjenvinningstasjoner i alle kommunene og mottak for farlig avfall. Selskapet skal gjennomføre vesentlige endringer i driften og gjennomføre flere store prosjekt de kommende årene.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse