Adresse

Besøksadresse
Kleivi Næringspark 31
3570  ÅL

Hallingdal renovasjon IKS

Hallingdal renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er eid av kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommune. Selskapet har i dag 47 fast ansatte. Selskapet drifter innsamling av husholdningsavfall, innsamling av slam, sluttbehandlingsanlegg for husholdnings- og næringsavfall, komposteringsanlegg for slam, deponi for inert avfall, sorteringsanlegg for alle typer avfall, gjenvinningstasjoner i alle kommunene og mottak for farlig avfall. Selskapet skal gjennomføre vesentlige endringer i driften og gjennomføre flere store prosjekt de kommende årene.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse