• Bransje
  Konsulenter - Næringsetablering og utvikling
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  863534402
 • Antall ansatte
  3
 • Opprettet år
  1991
 • Nettside
  Hallingdal Næringshage AS

Adresse

Besøksadresse
Gamlevegen 6
3550  GOL

Hallingdal Næringshage AS oppføring hos:

Hallingdal Næringshage AS

Hallingdal Næringshage AS (HNH) er med i SIVA sitt Næringshageprogram, som har som hovedmål å bidra til økt verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktene. Næringshageprogrammet skal i tillegg være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

Programmets visjon er å skape levedyktig og framtidsrettet næringsliv i distriktene.

Hallingdal Næringshage er lokalisert i DBC-senteret på Gol, der en rekke bedrifter er samlokalisert. I tillegg har Hallingdal Næringshage målbedrifter, lokalisert rundt i kommunene i Hallingdal.

Gjennom Næringshageprogrammet tilbyr vi tjenester som bedriftsrådgivning, veiledning, hjelp til omstilling og videre utvikling, markedsplanlegging, nettverksbygging, internasjonalisering og andre utviklingsrelaterte oppgaver.

Hallingdal Næringshage er en aktiv tilbyder av kompetanse og nettverk, samt en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene.

En viktig oppgave for næringshagen er å koble bedriftene opp til relevante fagmiljøer, FoU-miljøer, investeringsmiljøer, samt offentlig virkemiddelapparat.

Vi gir bedrifter i Hallingdal et innovativt, faglig og sosialt miljø.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater