• Bransje
  Offentlig administrasjon
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  958501420
 • Nettside
  Hadsel kommune
 • Adresser
  Rådhusgata 5
  8450  STOKMARKNES

Hadsel kommune

Hadsel kommune ligger helt sør i Vesterålen, som en perle i grenseland mellom Vesterålen og Lofoten.

Kommunens 574 kvadratkilometer er fordelt på fire øyer: Hadseløya, Austvågøya, Langøya og Hinnøya.

Hadsel har i overkant av 8000 innbyggere. Av disse bor om lag tre fjerdedeler på Hadseløya. Her ligger kommunens administrasjonssenter Stokmarknes, og tettstedet Melbu.

Vi er veldig stolte av vår vakre natur, våre bruer, havet og vår kultur. Vi smykker oss med Møysalen, Vesterålens høyeste fjell (1262 meter over havet), Raftsundet og den majestetiske Trollfjorden, Hurtigrutens hus og den landsatte hurtigruta Finnmarken på Stokmarknes, Sildoljefabrikken på Melbu og kommunens mange kulturelle møteplasser gjennom året.


Bli med i vår Kandidatbank

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Kulturskolelærere

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Hadsel kulturskole trenger flere kulturskolelærere. Vi har ledig: 100% fast stilling som kulturskolelærer på slagverk, erfaring fra korps- og band er ønskelig 100% fast stilling som kulturskolelærer på gitar, erfaring fra band er ønskelig   Om kulturskolen:  Hadsel kulturskole jobber for å være et ressurssenter i lokalsamfunnet og en god kulturskol…

Språkpedagog

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig 100% prosjektstilling som språkpedagog i tiden 01.08.24 - 31.07.25 Om stillingen: Språkpedagog skal bistå barnehager i gjennomføring av språksamlinger, metodisk opplegg samt veiledning av foreldre og ansatte.  Arbeidssted vil i all hovedsak være i barnehagene.   Arbeidsoppgaver: Direkte arbeid med minoritetsspråklige barn indiv…

Aktivitør/fagarbeider - Stokmarknes sykehjem

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig vikariat som aktivitør/ fagarbeider i 100% stilling ved Dagsenteret for hjemmeboende eldre og personer med demens. Stillingen er ledig fra d.d.-31.12.2024. Mulighet for forlengelse. Stillingen har dagarbeid med ukentlig arbeidstid på 37,5t.   Om stillingen Dagsenteret skal bidra til meningsfulle dager for den enkelte bruker. Vi jobber …

Vernepleier/helsefagarbeider - Stokmarknes sykehjem

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har følgende midlertidige stillinger ledig fra d.d. til mai 2025: 3 x 100% vernepleier/helsefagarbeider med arbeid hver tredje helg 2 x 60% vernepleier/helsefagarbeider med arbeid hver annen helg Mulighet for omgjøring til faste stillinger. Vi har i tillegg ledige faste helgestillinger i to-delt turnus med arbeid hver annen helg. Her oppfordrer v…

Sykepleier - Stokmarknes sykehjem

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig 3 x 100% faste stillinger ved Stokmarkns sykehjem   Med utgangspunkt i kommunens visjon «et hav av muligheter», engasjerer vi oss i eldreomsorgen med faglig dyktighet og engasjement. Vi skal bidra til et forsvarlig og bærekraftig helse- og omsorgstilbud i Hadsel kommune. Vi ønsker å skape et trygt hjem for beboerne, men også være et behand…

Kioskvert

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har behov for kioskvert på deltid   Om stillingen: Stokmarknes kino er lokalisert i Hurtigrutens Hus. Vi er en godt besøkt kino med et variert program. Vi har forestillinger onsdag, fredag og søndag. Vi søker nå en serviceinnstilt og imøtekommende tilkallingsvikar som kan inngå i vårt team.   Vi søker Du må være fylt 18 år Ryddi…

Ergoterapeut

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig 100 % fast stilling som Ergoterapeut i Fysio- og ergoterapitjenesten fra 20.08.24. Om stillingen: Stillingen omfatter helsefremmende oppgaver, forebygging, behandling og rehabilitering rettet mot mennesker i alle aldre i Hadsel kommune.  Stillingen forutsetter evne til selvstendig arbeid, og vil omfatte både individuell oppfølging, gru…

HR-leder

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som HR-leder Om stillingen: Vi søker deg som har solid HR- og ledererfaring og som kan være med å sikre et godt samarbeid på tvers i organisasjonen. Du bidrar aktivt til organisasjonsutvikling og forbedringsarbeid og er med og sørger for gode HR prosesser ved omstilling og rekruttering. Du evner å bygge nettverk og sama…

Lærer - Stokmarknes skole

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vil du være lærer på Stokmarknes skole? Fra 01.08.2024 har Stokmarknes skole behov for flere dyktige og inspirerende lærere i faste og midlertidige stillinger for skoleåret 2024/25. Vi søker deg som har høy faglig kompetanse, et godt blikk for elevenes læring, og som kan delta i utviklingen av kvalitet i opplæringen. Vi trenger lærere til barnetrinn…

Avdelingsleder Vesterålen Legevakt

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Det blir ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder ved Vesterålen Legevakt Om stillingen Avdelingsleder skal ha daglig ansvar og koordinere sykepleie- og legetjenesten på Legevakten Arbeidsoppgaver vil blant annet innebære: Håndtere henvendelser via nasjonalt legevaktsnummer 116117 Lage og følge opp bemanningsplaner/vaktplaner Hånd…

Vernepleier/Miljøterapeut - Miljøarbeidertjenesten Stokmarknes, MATS1

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig fast 100% stilling som vernepleier/miljøterapeut. Stillingen er for tiden i to delt turnus, med arbeid hver tredje helg.  Miljøarbeidertjenesten gir opplæringstjenester og praktisk bistand til personer med ulike funksjonshemminger, og personer med psykisk utviklingshemming.  Som vernepleier/miljøterapeut i miljøarbeidertjenesten, vil du få…

Fagarbeider - Teknisk sektor

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig 1-2 faste 100 % stillinger med tiltredelse snarest mulig. Om stillingen Stillingen som fagarbeider innebærer i hovedsak arbeid innenfor vei-, vann - og avløpssektoren i kommunen, med arbeidsoppgaver primært innen drift og vedlikehold av kommunalt VA-anlegg, vegvedlikehold og brøyting. Den som blir tilsatt må regne med å delta på vaktor…

Prosjektingeniør - Teknisk sektor

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig 100% fast stilling som prosjektingeniør innen kommunalteknikk, primært vei, vann og avløp (VVA) som fagfelt.   Om stillingen Vannet er en av våre viktigste ressurser som vi må forvalte på en god måte. Som prosjektingeniør vil du ha en meningsfull jobb som er viktig for folks hverdag og folkehelse. Det vil du bidra med gjennom oppgradering…

Enhetsleder Kommunalteknikk

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Teknisk sektor har ledig 100% fast stilling som enhetsleder for kommunalteknikkk. Om arbeidssted: Enheten kommunalteknikk har to avdelinger, teknisk drift og prosjekt VVA/Bygg. Hadsel Kommune har svært mange krevende investeringsprosjekter pågående innen utvikling av næringsområder, flere større byggeprosjekter innen helse og oppvekst, i tillegg forve…

Vernepleier/miljøterapeut - Miljøarbeidertjenesten Melbu

Hadsel kommune

Offentlig administrasjon

Vi har ledig fast 100% stilling som vernepleier/miljøterapeut. Stillingen er for tiden i to delt turnus, med arbeid hver tredje helg.  Vi har også ledig vikariat som vernepleier/miljøterapeut i stillingsstørrelse 100 %. Stillingen er i todelt turnus med kontorvakter, og har arbeid tredje hver helg. Ledig omgående og frem til februar 2025 med mulighet for …