Adresse


Odden 1
4876  GRIMSTAD

Grimstad kirkelige fellesråd

Grimstad kirkelige fellesråd har ca 50. ansatte, med tilsammen 39 årsverk, inkl. barnehagene. Det arbeider fire prester i kommunen som biskopen har ansvaret for.

I fellesrådets administrasjon har man for tiden 2,9 årsverk, fordelt på 4 stillinger.
I Grimstad menighet arbeider 6 personer i 3,6 årsverk.
I Fjære menighet arbeider 11 personer i 8,8 årsverk
I Landvik og Eide menigheter arbeider 7 personer i 5,4 årsverk.

Østerhus barnehage har 13 ansatte i 9,2 årsverk, og Fevik barnehage har 13 ansatte i 9,25 årsverk.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse