Adresse


Kristen Staksnæs vei 61
4810  EYDEHAVN

Franzefoss Minerals AS avd Eydehavn

Franzefoss Minerals er den ledende bergverksbedriften på kalk i Norge med et stort fokus på miljø. Gjennom bærekraftig utnyttelse av våre kalk- og dolomittforekomster tilfører vi samfunnet kvalitetsprodukter som er skreddersydd oppgaven, og som leveres der de skal brukes.

Vår kvalitets- og miljøpolitikk er basert på ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.

Geologiske ressurser

Bergindustrien omfatter virksomheter som lever av å ta ut og bearbeide mineraler og bergarter fra fast fjell eller løsmasser.

Som en av landets ledende leverandører av kalk, dolomitt og pukk har vi i Franzefoss Minerals et stort ansvar.

Vi er bevisst de belastninger vi påfører samfunnet, men vi vet også at samfunnet trenger kalk. Dette medfører et konstant ansvar for å være en ansvarlig samfunnsaktør, og i best mulig grad bidra til bærekraftig verdiskapning. Vi er avhengig av langsiktige og forutsigbare rammevilkår for å kunne forvalte våre ressurser i 100-års perspektiv. Tett dialog og nært samarbeid med lokale politikere og interessegrupper er avgjørende for at vi skal lykkes. Som bergverksbedrift og distriktsnæring sørger vi også for positive ringvirkninger for verdiskapningen hos underleverandører, og i de lokalsamfunn der vi har virksomhet.

Langsiktig forvaltning av våre ressurser

Som bergverksbedrift skal vi legge langsiktige strategier for vår virksomhet basert på ansvaret for å bidra til en bærekraftig utvikling.

Et uttak fra naturen skal gi oss optimal verdi med minst mulig påvirkning, og vi skal sikre senere bruk av det berørte området.

Vårt moderne samfunn baserer sin levestandard på teknologi- og industriprodukter som er avhengig av leveranser av mange ulike industrimineraler. Kalk- og dolomittprodukter er viktige innen kategorien industriprodukter, og har i tillegg til å være råstoff i ulike prosesser også egenskaper som gir positive miljøeffekter i en rekke prosesser. Å fremstille disse miljøproduktene medfører uttak av ikke-fornybare ressurser og prosessering med både energiforbruk og fare for utslipp mot våre omgivelser.

Det er vårt ansvar at våre råvarer og produkter, som samfunnet er avhengige av, blir produsert på en miljøriktig måte uten unødig bruk av energi og unødige miljøbelastninger.

Karriere

Vi i Franzefoss Minerals ønsker å møte fremtiden med dyktige og engasjerte ansatte. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, ta gjerne kontakt på karriere@kalk.no

Dersom du ønsker å sende inn din CV, gir du samtidig ditt samtykke til oppbevaring av denne i våre arkiver.

Historie

Bergverksbedriften Franzefoss Minerals er et 100 % familieeid konsern med en lang og spennende historie. Vår virksomhet startet i 1919 da W. B. Markussen bygget Franzefoss Kalkmølle basert på en lokal kalkforekomst ved Franzefossen i Sandvikselven i Bærum. Selskapet var personlig eiet fram til 1936. Da ble det overtatt av sønnen Sverre Markussen og omgjort til aksjeselskapet Franzefoss Bruk AS.

Under finner du konsernets 100-årlange historie, fra starten i 1919 fram til jubileet i 2019. Historien er skrevet av Olav Markussen.
Franzefoss Bruk A/S gjennom 100 år.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse