• Bransje
  Organisasjoner
 • Bedriftstype
  Sokn/kirkelig fellesråd
 • Organisasjonsnummer
  977000459
 • Antall ansatte
  23
 • Opprettet år
  1997
 • Nettside
  Fauske Kirke den Norske

Adresse


Storgaten 7
8200  FAUSKE

Fauske Kirke den Norske oppføring hos:

Fauske Kirke den Norske

Fauske kirke
Fauske kirke ligger i Fauske sokn i Salten prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1867. Kirken har langplan og 280 sitteplasser. 
Arkitekt: B.Sneve. 

Fauske kirke, som ble tegnet og bygget av byggmester B. Sneve fra Bodø og innviet i 1869, er en tidstypisk langkirke, preget av forholdsvis enkel sveitserstil og nygotikk, med kor i øst og tårn i vest. Kirken er laftet og var opprinnelig panelt bare utvendig, mens det var tømmervegger i interiøret. I 1904 ble det lagt panel innvendig, samtidig som gulvet ble fornyet og himlingen over skip og kor ble bygd. Et korskille med søyler og gitterverk ble satt inn i forbindelse med denne istandsettingen, men det ble fjernet i 1950, da også prekestolen ble flyttet og fikk direkte trapp fra sakristiet, slik den har nå.

Kirkerommet er enskipet med smalere kor, og med koråpning i hele korets bredde. Altertavlen, med omramming i forholdsvis enkel klassisisme, viser Kristus Consolator, Jesus som trøster. Dette bildet er en kopi etter et kjent motiv av Carl Bloch. Alterkorset fra 1869 har stått på alteret siden 1904.

Kirkebenkene, som ble fornyet i 1969, har enkle rektangulære vanger, mens prekestol og døpefont er fra det opprinnelige inventaret. De to vinduene med korsmotiv, som flankerer altertavlen i koret, er antagelig satt inn i 1920.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse