• Bransje
  Foreninger og forbund - Interesseorganisasjoner
 • Bedriftstype
 • Organisasjonsnummer
  971322926
 • Nettside
  Erfaringskompetanse

Adresse


Frogner ring 8
3715  SKIEN

Erfaringskompetanse

Senteret skal være en pådriver for brukermedvirkning, og for at brukere og pårørendes erfaringer tas i bruk i tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet. Det skal senteret gjøre ved å samle, systematisere og formidle bruker- og pårørendeerfaringer. Erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende kan bidra til gode individuelt tilpassede tjenester, og til videreutvikling av tjenestene på systemnivå.

Senteret skal jobbe tematisk og prosjektbasert med de kunnskapshull som avdekkes i kontakten med enkeltpersoner, brukermiljøer, interessegrupper og fag- og forskningsmiljøer. Det innebærer blant annet å tilrettelegge for møteplasser og dialog med og mellom ulike aktører på feltet, delta i samfunnsdebatten, ta initiativ til erfaringsinnsamling på ulike nivå, ta initiativ til ny forskning og gjennomføre egne forskningsprosjekter. Erfaringer og erfaringsbasert kunnskap fra brukere og pårørende skal bli gjort tilgjengelig og kjent gjennom publikasjoner, artikler, nettsaker og foredrag.

Senteret mottar fast øremerket bevilgning over statsbudsjettet og har driftsavtale med Helsedirektoratet. Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse er formelt eid av Mental Helse. Senteret har eget styre.

Vi arbeider på overordnet nivå og kan dessverre ikke tilby behandling til enkeltpersoner. Hvis du trenger behandling, anbefaler vi deg å kontakte fastlege eller faste behandlere. Hvis det haster, kan du kontakte legevakt eller hjelpetelefoner. Vi minner om at Facebook, mail og messenger ikke er trygge steder å dele sensitiv informasjon som du ikke ønsker at alle skal få tilgang til.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse