Adresse

Eikely Barnehage

Eikely barnehage er Frolands eldste og største barnehage. Vi har pr. i dag 6 avdelinger.

Barnehagen vår er delt inn i 3 avdelinger for 0 - 3 år, og 3 avdelinger for 3 - 6 år.

De tre småbarnsavdelingene, Tyttebær, Jordbær og Bjørnebær har plass til 12 barn hver.

De tre store avdelingene, Blåbær, Solbær og Bringebær har plass til 24 barn hver.

I hovedsak driver vi som 6 separate avdelinger med fast personal på hver avdeling, men samarbeider også på tvers i forskjellige sammenhenger.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse