Adresse


4760  BIRKELAND

Ecura hjemmetjenester og Bpa AS

Ecura AS ble etablert i 2016 og leverer helse- og omsorgstjenester til private og offentlige kunder. Våre datterselskaper har mer enn 10 års erfaring som leverandører av slike tjenester.

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap.

Ecura er en stor tilbyder av heldøgns bo og habiliteringstjenester for personer med utviklingshemming, autismespekterforstyrrelser og psykiske lidelser. Vi har lokasjoner både på Østlandet, Vestlandet og i Midt- Norge.

Ecura er også i en rekke kommuner godkjent leverandør av tjenesten Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og yter i tillegg tjenester i hjemmet både i form av praktisk bistand, hjemmesykepleie og stasjonær sykepleie.

Ecura tilbyr også vikar- og bemanningsløsninger av helsefagpersonell i hele Norge. Vi formidler også veiledningstjenester, kursprogrammer og andre kompetansehevende tiltak innenfor helsefag.

Gjennom vårt datterselskap Vangseter er vi en av Norges ledende aktører innen privatfinansiert rusbehandling.

Totalt sysselsetter vi ca. 1 500 personer og har virksomheter over store deler av landet.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater