Den norske kirken Froland kirkelige fellesråd

Froland Menighetssenter eies av Froland menighet og sto ferdig i 2007. Det er seks organisasjoner som sammen har ansvaret for driften av menighetssenteret. Dette er henholdsvis Froland menighet (Den norske kirke) v/ menighetsrådet, Froland Normisjon, Froland misjonsforening (Misjonsselskapet, NMS), Norsk Luthersk Misjonssamband i Froland (NLM), Unge Kristne og Froland søndagsskoleforening. Disse har et felles styre for menighetssenteret som tar seg av den tekniske driften, og økonomi i forhold til nedbetaling av gjeld, samt nye investeringer av teknisk art i bygget.

Samarbeid mellom organisasjonene har røtter tilbake til 50-tallet, da Unge Kristne ble stiftet som et uavhengig kristent ungdomsarbeid med tette bånd til alle misjonsorganisasjonene i bygda, og også til kirka. Froland Ungdomssenter ble bygget på 80-tallet, der de samme 6 organisasjonene som i dag samarbeider om menighetssenteret var medeiere.

16. mars 2015 undertegnet alle disse seks eierorganisasjonene en samarbeidserklæring, der ønsket var å få et felles lederskap som kan lede den åndelige og programmessige virksomheten ved Froland menighetssenter. Det var et ønske om å løfte frem misjonen i større grad – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre var det et ønske om å få til bedre koordinering av alle de frivillige som er engasjert i arbeidet på menighetssenteret. Det ble i første omgang nedsatt et interimstyre for å jobbe videre med å få på plass de nye strukturene. 7. mars 2016 blir det første representantskapsmøtet avholdt, og da vil det første lederskapet bli valgt.


Bli med i vår Kandidatbank!

Synes du vår bedrift ser spennende ut? Meld din interesse, vi vil gjerne ha deg i vår Kandidatbank. Stå først i køen og bli kontaktet når vi trenger folk.

 

Ledige stillinger

Vi har for tiden ingen ledige stillinger.