Adresse

Besøksadresse
Gotaasalleen 9-11
2050  JESSHEIM

CityMaid HjemmeBest personlig assistanse AS oppføring hos:

CityMaid HjemmeBest personlig assistanse AS

Vi tilbyr hjelp til kunder som har nedsatt funksjonsevne. Våre assistenter bistår slik at kundene får en mest mulig skreddersydd hverdag etter egne ønsker. Vi har lang erfaring innen helse, omsorg og praktiske gjøremål. Vi er landsdekkende og godkjent BPA leverandør.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater