Adresse

Besøksadresse
Nygårdsveien 49
4844  ARENDAL

Bufetat sør Agder ungdomshjem Nyli

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region sør dekker Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud. Regionkontoret ligger i Tønsberg.

Agder ungdomshjem har administrasjonssted i Arendal. Enheten består av 4 avdelinger i Aust- og Vest-Agder. 1 familiehjemsavdeling med 37 heltidsansatte fosterhjem, og 3 institusjonsavdelinger med 17 heldøgnsplasser for ungdom mellom 13 og 18 (20) år.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Opprett gratis bedriftsprofil:
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer