• Bransje
  Foreninger og forbund - Interesseorganisasjoner
 • Bedriftstype
  Forening, lag, innretning
 • Organisasjonsnummer
  975888320
 • Nettside
  BIS Bergen

Adresse


Kong Christian Frederiks plass 39
5006  BERGEN

BIS Bergen oppføring hos:

BIS Bergen

BI Studentsamfunn Bergen er et selvstendig samfunn som er drevet for og av studenter. Ledelsen jobber  mot å gi studentene en bedre studiehverdag – både faglig og sosialt. BIS skal tilføre sin studentmasse en merverdi som gjør de til Norges mest ettertraktede studenter.


Kjerneverdier:

Visjonær: BIS skal være visjonære ved å være en fremtidsrettet og omstillingsdyktighet organisasjon som tør å tenke nyskapende.

Åpen: BIS skal være åpen ved å være inkluderende og tilgjengelig for studentene, og alltid ha en åpen dør.

Grensesprengende: BIS skal være grensesprengende ved å være en arena for utvikling, som med pågangsmot baner vei for studentene.

Engasjerende: BIS skal være engasjerende ved å være aktivitetsmaksimerende, og skape entusiasme blant studentene.


Fag

 • BIS skal jobbe for å gi studentene et godt studiemiljø gjennom sikring av høy faglig og pedagogisk kvalitet, samt bidra til et godt fysisk læringsmiljø.
 • BIS skal supplere Bis faglige teori ved å i tillegg tilby en praktisk tilnærming til teorien.
 • BIS skal bidra til intern læring i organisasjonen, samt muligheter for engajserte til å tilegne seg ytterligere kunnskap via eksterne kilder.


Velferd

 • BIS skal skape et engasjerende studentmiljø ved å avholde sosiale arrangementer og tilrettelegge for og med studentenes interesser.
 • BIS skal tilrettelegge for studentpolitisk aktivitet med fokus på studentenes tilværelse og velferd.


Samfunn

 • BIS skal synliggjøre organisasjon gjennom økt engasjement innenfor næringsliv, politikk og andre forum.
 • BIS skal sammen med BI og SBIO bidra til å fronte studentenes interesser og rammevilkår eksternt.
 • BIS skal jobbe aktivt for å profilere, verne om og styrke interessene til BI-studentene i media.

 

Næringsliv

 • BIS skal være brobygger mellom studentene og næringslivet
 • BIS skal arbeide ut mot næringslivet med det formål å øke studentenes og organisasjonens attraktivitet.
 • BIS skal aktivt jobbe for å synliggjøre BI-studentenes unike kvaliteter.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse