• Bransje
 • Bedriftstype
  Kommunalt foretak
 • Organisasjonsnummer
  895479322
 • Antall ansatte
  171
 • Opprettet år
  2009
 • Nettside
  Arendal eiendom KF

Adresse

Besøksadresse
Rådhusgaten 10
4836  ARENDAL

Arendal eiendom KF oppføring hos:

Arendal eiendom KF

Arendal eiendom KF ble formelt opprettet 1. juli 2010. Arendal Eiendom KF er en egen organisatorisk virksomhet underlagt bystyret i Arendal kommune. Bystyret peker ut foretakets styre. Arendal eiendom KF ledes av Øystein Sangvik.

Bakgrunnen for opprettelsen av eiendomsforetaket er behovet for en planmessig og god forvaltning av eiendomsmassen i Arendal kommune. Det foreligger i dag et betydelig etterslep på vedlikehold som medfører en organisasjonsmessig og økonomisk utfordring. Arendal eiendom KF har i dag følgende hovedutfordringer:

 • Det skal være et sterkt fokus på arealeffektivitet og arealøkonomisering. Det er innført en intern husleie for kommunens skoler, barnehager og omsorgssentra som et instrument for å vise sammenhengen mellom leiekostnader og bruk av areal.
 • Det skal etableres en bedre utnyttelsesgrad og forvaltning av kommunale utleieboliger: Arendal eiendom KF har forvaltningsansvar for Arendal kommunes eide og innleide boliger. Det skal etableres klar ansvarsfordeling med samarbeidspartnere inklusiv kommunale enheter og NAV.
 • Det må utarbeides en strategi for optimalisering av eiendomsmassen til kommunens bruk.
 • Innføring av kvalitetssystemer på HMS, vedlikehold og eiendomsoppfølging er en forutsetning.
 • En god personaloppfølging er en forutsetning for å lykkes.
 • Det skal innføres foretningsmessig drift for å finne rasjonelle løsninger som kan forsvares økonomisk.

Bystyrets forutsetninger for opprettelsen av Arendal eiendom KF ble formalisert i foretakets vedtekter. Foretaket er organisert med to avdelinger som har følgende hovedfunksjoner:

 • Eiendomsdrift har ansvar for drift, vedlikehold og renhold på Arendal kommunes formålsbygg. Det tas også oppdrag i privat sektor.
 • Bolig og eiendomsutvikling håndterer kontrakter om kjøp/salg og utleie av kommunale boliger, bygg og øvrige eiendommer. Avdelingen organiserer kommunale eiendomsprosjekter.

Foretaket har også ansvar for alle kommunale investeringsprosjekt. Det betyr ansvaret for bygging av skoler, barnehager og omsorgsbygg.


Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter
Oppgrader om du ønsker flere verktøy
 • Profesjonell søknadshåndtering
 • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
 • Integrasjoner med HR og fag-systemer
Legg ut jobbannonse