Adresse

Agder og Telemark bispedømme

Agder og Telemark bispedømme består av fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. Virksomheten favner 115 menigheter og 10 prostier. Agder og Telemark bispedømmekontor ligger i Kristiansand og er et samordnet kontor for Agder og Telemark bispedømmeråd og Agder og Telemark biskop. Ved bispedømmekontoret er det 15,4 årsverk og kontoret er organisert i to avdelinger; henholdsvis Kirkefag og Personal/Økonomi. Biskopen og bispedømmerådet har arbeidsgiveransvar for omlag 130 prester. Bispedømmerådet forvalter et årsbudsjett på ca 158 millioner kroner.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Skal du rekruttere?
  1. Opprett bedriftskonto, legg ut ledig jobb
  2. Velg hvor jobben skal være synlig: NAV, Finn.no, Google, Facebook, Instagram ++
  3. Motta og vurder søknader
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse