Adresse


Tollbodgata 22
4611  KRISTIANSAND S

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT)

Hver dag leverer Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) 70.000 reiser og har en årlig omsetning på ca 800 MNOK. Vi har et viktig miljø- og samfunnsmessig formål, nemlig å tilby innbyggerne i Agder et velfungerende kollektivtilbud med tilhørende informasjonstjenester. Vi er en medspiller i det grønne skiftet og hver dag vil du oppleve godt samarbeid mellom dedikerte og engasjerte kolleger som står på for bærekraftig mobilitet.


AKT er eid av Aust- og Vest Agder fylkeskommuner og Kristiansand kommune. Vi er ca. 35 ansatte fordelt på hovedkontoret i Kristiansand og avdelingskontorene i Arendal, Lyngdal og Flekkefjord. AKT kjøper transporttjenester fra eksterne leverandører og har ansvaret for kollektivtrafikk og skoleskyss, ansvar for leverandørkontrakter og ruteopplysning 177 for Agderfylkene.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
  • Attraktiv bedriftsprofilering
  • Målrettet jobbannonse
  • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse