• Bransje
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Bedriftstype
  Fylkeskommune
 • Organisasjonsnummer
  921707134
 • Opprettet år
  2018
 • Nettside
  Agder fylkeskommune

Adresse

Besøksadresse
Ragnvald Blakstads vei 1
4838  ARENDAL

Agder fylkeskommune

Fylkeskommunen har en sentral rolle som samfunnsbygger på Agder og er den fremste utviklingsaktøren i landsdelen. Regionen har eget universitet, viktige næringsklynger, betydelig eksport og store naturressurser. Fylkeskommunen er en aktiv bidragsyter i samspillet mellom næringslivet, akademia, ideelle organisasjoner og offentlig sektor. Agderfylkene har 300 000 innbyggere. Agder fylkeskommune vil med dagens oppgaver få et årlig budsjett på ca. 5 milliarder kroner. Den nye fylkeskommunen vil få ca. 3000 godt kvalifiserte ansatte innen utdanning, samferdsel, miljø, kulturformidling, kulturminnevern, folkehelse, tannhelse og næringsutvikling. Det ligger en forventning om at staten overfører ytterligere oppgaver til fylkeskommunene fra 2020.


Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse