• Bransje
  IT, telekommunikasjon og internett
 • Bedriftstype
  Privat aksjeselskap
 • Organisasjonsnummer
  968041819
 • Årlig omsetning
  132,6 millioner
 • Antall ansatte
  122
 • Opprettet år
  1997
 • Nettside
  Acos AS

Adresse


Trollhaugmyra 15
5353  STRAUME

Acos AS oppføring hos:

Acos AS

ACOS utvikler og implementerer samfunnsnyttige produkter som er med på å digitalisere Norge. Når du jobber i ACOS er du med på å forenkle arbeidshverdagen for tusenvis av brukere.

Jobb med samfunnsnyttige produkter

Våre løsninger er virksomhetskritiske løsninger. Det vil si at våre kunder er helt avhengig av våre løsninger og tjenester for å kunne få utført sin jobb. Med kunder som består av store og viktige organisasjoner fra departementer, direktorater, kommuner til private virksomheter, er vi med å støtte opp under viktige samfunnsstrukturer i Norge. ACOS jobber derfor med å levere samfunnsnyttige produkter.

Bli med å digitaliser Norge 

Våre løsninger er viktige for kunne digitalisere Norge. Vi har løsninger som gir konkret nytte, fra innbygger søker, til digital saksbehandling og digitale svar. Når du jobber i ACOS jobber du tett på den store digitaliseringsjobben som offentlig sektor nå gjør, både direkte med våre produkter og gjennom ulike forum vi deltar i. Digitalisering av offentlig sektor er en omfattende, spennende og krevende jobb.

Bli en del av et jordnært firma som tenker langsiktig

ACOS er en jordnær bedrift som fokuserer på å drive økonomisk forsvarlig og tenke langsiktig. Våre kunder forventer at vi kan våre fagområder og at produktene holder høy kvalitet. De forventer også at vi hjelper dem over tid gjennom sine digitaliseringsprosjekter. De fleste ansatte som har vært med fra starten, jobber fortsatt hos oss. I dag er det over 34 personer som har jobbet i 10 år eller mer i ACOS. ACOS fremstår dermed som en stabil leverandør som kundene kan stole på ved å ha et langsiktig fokus i vår produktutvikling og kundedialog.

Jobb med teknologi og mennesker

I ACOS jobber vi med ny teknologi og forenkling for mennesker. Våre løsninger samspiller tett med brukerne. Når vi leverer løsninger handler det derfor om mer enn bare programvaren. Vi blir tett involvert i hvordan organisasjonen skal ta i bruk løsningene, opplæring av brukere og hvordan ta i bruk nye digitale rutiner. I vår bransje endres forventingene og teknologien seg raskt.  I ACOS vil du derfor aldri bli utlært, vi må hele tiden tilpasse oss kundebehov og ny teknologi.

Jobb i et gründerfirma som er eid av de ansatte

I ACOS jobber du for et norsk firma som tør å satse på norsk arbeidskraft. Vi har hele vårt utviklingsmiljø i Norge og vet hvor viktig det er både for utviklere, konsulenter og ikke minst kunder å kunne ha et sterkt fagmiljø lokalt. Siden firmaet også er eid av de ansatte betyr det at ledergruppen og styret sitter i Norge. Det er korte veier til beslutninger og at vi tar selv ansvar for vår egen arbeidsplass. ACOS er derfor en gründerbedrift som har vokst til å bli større, men som fremdeles har gründerdrivene i seg.

Bli en del av et sterkt faglig miljø og et sted å lære

ACOS leverer løsninger innenfor flere store fagområder. Våre fagkonsulenter jobber tett med utviklerne, marked, support og testavdelingen. Når du jobber i ACOS vil du derfor være en del av et meget sterkt faglig miljø som jobber sammen på tvers av oppgaver.

FÅ TILGANG TIL ANSATTGODER OG SOSIALE AKTIVITETER: ACOS har gradvis bygget opp flere goder for ansatte etter hvert som vi har vokst. Vi kan nå tilby våre ansatte en rekke goder som er med på å gjøre oss til en attraktiv arbeidsplass. Vi legger også vekt på et godt sosialt miljø og har ulike arrangementer som gjennomføres årlig. I ACOS vil du bli godt ivaretatt.

Få god opplæring og utviklingsmuligheter

ACOS legger vekt på god opplæring av alle nyansatte og har et eget opplæringsprogram. Som ansatt vil du kunne videreutvikle kompetansen din gjennom kurs og fagseminarer vi deltar på. Mye læring og videreutvikling skjer på jobben ved å være en del av vårt store fagmiljø og delta i våre prosjekter.

Ledige jobber

Kompetansebehov i bedriften

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse