Detaljer

Spørsmål rettes til

Anne Maria Langeland
tlf: 90128721

BAS MONTØR GRUPPE L

Vangen Elektriske AS er totalentreprenør innan elektro­faget, og har over 40 års erfaring frå bransjen. Me har kompetanse til å utføra alt frå installasjonar til prosjektering og installering av omfattande oppdrag. Magnus M.Thunestvedt AS er eigar av verksemda, www.Thunestvedt.no.
Hovudkontoret ligg på Voss, og verksemda har 55 tilsette. For meir informasjon sjå: www.vangen-elektriske.no

Bas montør Gruppe L
Me søkjer etter erfarne BAS montørar, gruppe L

VEDKOMANDE SOM SØKJER BØRHA FYLGJANDE KVALIFIKASJONAR:
• Sjølvstendig
• Ryddig
• Serviceinnstilt
• Ansvarsfull
• Plettfri vandel
• Gode leiar og samarbeidseigenskapar

ME KAN TILBY:
• Konkurransedyktig løn
• Triveleg og hektisk miljø
• Bilordning

Ta gjerne kontakt med dagleg leiar Anne Maria Langeland, tlf. 901 28 721, eller nestleiar Arne Rode, tlf. 911 55 904

SØKNAD SENDAST TIL: annemaria@vangen-elektriske.no innan 20. november 2019