• Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2021
 • Sted:
  EIDSVOLL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  EIDSVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3966440
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune

Barneverntjenesten utvider familieteamet og søker familieveileder 

Eidsvoll kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Familiens hus har ledig fast 100 % stilling som familieveileder i avdeling Barnevern.

Virksomheten Familiens hus består av: Helsestasjonstjenesten, PP-tjenesten, barneverntjenesten, psykolog, utekontakter og juridisk rådgiver. Virksomheten yter et tverrfaglig, helhetlig tilbud til barn/unge i kommunen. 
Barneverntjenesten har 29 ansatte, inkl. barnevernleder. Tjenesten er organisert i team med tre teamkoordinatorer: Mottak, undersøkelse, tiltak, omsorg og familieveiledere.

Eidsvoll rådhus ligger i hjertet av Eidsvoll, kun 35 minutter med tog fra Oslo. Togavganger er 3-4 ganger per time. 

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Herunder menes det at barn og familier får hjelp som virker, og at de møter trygge og kvalitetssikre tjenester. Barneverntjenesten står ovenfor nye utfordringer og oppgaver i tråd med den nye barnevernreformen, og jobber aktivt med å møte disse både internt og i samarbeid med andre instanser i kommunen.

Barnverntjenesten i Eidsvoll består av 27 årsverk, samt to merkantile som jobber opp mot barnevern. Barneverntjenesten har spesialist team med et mottaksteam, undersøkelseteam, tiltaksteam og ett omsorgsteam. Hvert team har en teamkoordinator som veileder og bistår i forhold til fag. I tillegg har barneverntjenesten egne familieveiledere som jobber som tiltak inn i familier. Primærarbeidstid 0730-1530, flexitid. Må på regne planlagt kveldsarbeidstid som kan forekomme innen for rammen av flexitid. Akuttarbeid overtidsgodtgjøres.

Barneverntjenesten er opptatt av et godt faglig miljø og samhold, samt at vi yter gode tjenester og kvalitet i arbeidet vi gjør ut mot barn og familier, samt våre samarbeidspartnere. Eidsvoll barneverntjeneste er opptatt av god dialog med de vi jobber med og brukermedvirkning. Vi ønsker deg som medarbeider som er engasjert i jobben, fremoverlent og ønsker å bidra til å gjøre en forskjell for barn og unge, og gi rett hjelp til rett tid. 

Arbeidsoppgaver:

 • Veiledning til fosterhjem, biologiske foreldre og familiearbeid  gjennom gjennom individuelle samtaler, familiesamtaler og grupper.
 • Være barneverntjenestens ansikt utad i samarbeid med familier og andre instanser
 • Følge opp vedtak og tiltaksplan utarbeidet
 • Samarbeide med familier og samarbeidspartnere
 • Uanmeldte og anmeldte tilsyn i hjemmet etter nærmere avtale for kortere perioder
 • Delta på akuttplasseringer på lik linje med barnevernkonsulentene.
 • Rapportskriving

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høgskoleutdanning som barnevernspedagog eller sosionom. 
 • Master utdanning eller annen videreutdanning innen veiledning/familieterapi/psykiatri/flerkulturelt arbeid/ rus/eller annet relevant tema.
 • Kompetanse innen metodisk foreldreveiledning
 • Ønskelig med kurs/sertifisering i metoder/verktøy som COS-P, PMTO, FIT, barnesamtalen mm.
 • Høy kompetanse på arbeid etter Lov om barneverntjenester, samt kunnskap om gjeldene relevant lovverk, avtaleverk, regler og retningslinger innen sak- og fagområdet.
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.
 • Krav om meget gode norskkunnskaper.
 • Krav om førerkort for personbil, og søker må kunne disponere egen bil til bruk i arbeid

Personlige egenskaper:

 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Vi søker deg som er engasjert i jobben og liker å jobbe med barn, unge og deres familier
 • Du har stor arbeidskapasitet , og er fleksibel og løsningorientert
 • Du har en selvstendighet og har meget gode systematiske evner
 • Du opptrer imøtekommende og profesjonelt overfor barn, ungdommer, foreldre og samarbeidspartnere
 • Du har lojalitet, og utviser tydelighet, fleksibilitet, respekt og ydmykhet
 • Du har god forståelse for hva god brukermedvikning innebærer
 • Du har god samhandlings- og tverrfaglig kompetanse, og er god på dialog og relasjonsarbeid.
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet,og til å være en god kollega
 • Kunne håndtere og ivareta mennesker i krise

Vi tilbyr:

 • God intern struktur og rutiner på alle deler av saksbehandlingen, også i fagprogrammet
 • Et engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et arbeidsmiljø som har fokus på faglig og personlig utvikling
 • Jevnlig saksgjennomgang og intern veiledning
 • Mobilt barnevern
 • Leasingbiler
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Fri gruppe- og ulykkesforsikring både i jobb og per tiden på fritid
 • Eidsvoll kommune er en IA-bedrift

Arbeidstakere ansettes i Eidsvoll kommune på de vilkår som til enhver tid gjelder i lover, reglementer og tariffavtaler.

Ved tilsetting vektlegges det generelle kvalifikasjonsprinsipp, dvs. utdanning, praksis og skikkethet for stillingen. Minst to referanser må oppgis.

Godkjent politiattest vil bli avkrevd av den som blir tilsatt. I tillegg må den tilsatte foreta tuberkuloseundersøkelse dersom vedkommende har oppholdt seg utover tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose. Kravet om undersøkelsen gjelder også for personer der det er medisinsk mistanke eller har vært i risiko for å bli smittet av tuberkulose. Disse attestene skal ikke vedlegges søknaden.

Vi ber om at alle benytter vårt elektroniske rekrutteringsverktøy (Webcruiter, da dette gir grunnlag for utvidet søkerliste - følg link: "Søk på stillingen". 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

Ønsker kun kontakt med søkere til stillingen.

 
 • Bedrift
  Eidsvoll kommune
 • Søknadsfrist
  18.08.2021
 • Sted:
  EIDSVOLL
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  EIDSVOLL
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3966440
 • Se her for andre jobber fra Eidsvoll kommune