• Bedrift
  Hol kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3580, GEILO
  HOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4972565
 • Se her for andre jobber fra Hol kommune
Ledig stilling

Hol kommune

Barnekoordinator(-er) i 70% stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Retten til barnekoordinator er fra høsten 2022 lovfestet for familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og der barnet har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester.  

Hol kommune skal nå ansette barnekoordinator(-er) i 70% stilling. Stillingen kan enten dekkes av én ansatt eller deles på to, og denne vurderingen vil avhenge av hva slags søkere vi får. Stillingen(-e) kan kobles til annen stilling innenfor virksomheter som gir tjenester til barn og unge. Stillingen(-e) som barnekoordinator er organisatorisk lagt til Helse- og omsorgsetaten med en tett tilknytning til kommunens Koordinerende enhet. Barnekoordinatoren vil få opplæring og veiledning fra Koordinerende enhet.

Arbeidsoppgaver
 • Inneha rollen som barnekoordinator i enkeltsaker.
  • Gi informasjon om aktuelle tjenester og veilede familie og barn i deres kontakt med tjenestene, inkludert pasient- og brukerorganisasjoner.
  • Følge med på barnets og familiens endringer i behov.
  • Bidra til smidig samarbeid og tydelig ansvarsavklaring mellom involverte instanser.
  • Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene, foresatte og barnet.
  • Dokumentere virksomhet som barnekoordinator i fagsystem.
 • Ha ansvar for utarbeidelse, vedlikehold og opplæring i forbindelse med Individuell plan (IP).
 • Ha oversikt over og kunnskap om det totale tjenestetilbudet knyttet til barn, unge og familie.
 • Bidra aktivt i utvikling av ordningene med koordinator, barnekoordinator og individuell plan.
 • Samarbeide med Koordinerende enhet (KE) om oppgaver knyttet til KE sitt mandat.
Kvalifikasjoner
 • Minimum 3-årig helse-, sosialfaglig eller pedagogisk utdanning fra høgskole/universitet, men søkere med andre kvalifikasjoner kan også være aktuelle.
 • Erfaring fra arbeid med barn, unge og deres familier.
 • Kunnskap, evne og erfaring med å organisere og lede større møter er en fordel.
 • Evne til å benytte digitale løsninger og verktøy.
 • Kjennskap til offentlige tjenester som er relevant for barn, unge og deres familier.
 • Erfaring med koordinering av tjenester, individuell plan og møtevirksomhet er en fordel.
 • Kjennskap til lovverk som regulerer plikter og rettigheter for barnet, ungdommen og familien.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlig egenskaper

 • Positiv, fleksibel og løsningsorientert.
 • Gode samarbeidsevner og gode evner til å bygge relasjoner.
 • Evne til å jobbe strukturert og målrettet og evne til å håndtere komplekse situasjoner.
 • Evne til å jobbe selvstendig samtidig som du trives med å jobbe i tverrfaglig team.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å dele kunnskap og erfaring.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

 

Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med leder av Koordinerende enhet Berit Neslein, telefon 95980492 eller e-post berit.neslein@hol.kommune.no

 

 

 • Bedrift
  Hol kommune
 • Søknadsfrist
  12.02.2023
 • Heltid/Deltid
  Deltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  3580, GEILO
  HOL
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4972565
 • Se her for andre jobber fra Hol kommune