Ledig stilling

Nesodden kommune

Barnehagelærer - vikariat

Offentlig forvaltning

Nesodden kommunale barnehager har felles satsningsområde; "Livsmestring og helse", med særlig tilrettelegging for barnas språkutvikling - og sosiale kompetanse.

Oksval barnehage ligger sentralt til på Tangen. Barnehagen har 3 avdelinger med pedagogisk leder på hver avdeling og styrer i full stilling. Barnehagen har et høyt faglig nivå og har mye kompetanse på tilrettelegging for barn med særskilte behov.

Oksval barnehage samarbeider med øvrige kommunale barnehager om tilrettelegging for kompetanseutvikling for alle faggrupper.

Vi søker nå etter en barnehagelærer i et vikariat, med tiltredelse så snart som mulig - og med varighet fram til og med 30.6.2023. 

Arbeidsoppgaver:

 • I samarbeid med pedagogisk leder skal barnehagelærer planlegge, gjennomføre og evaluere det pedagogiske arbeidet på avdelingen
 • Følge opp enkeltbarn i samarbeid med foreldrene
 • Samarbeide med eksterne instanser som for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon og skole.
 • Følge opp barnehagens planer og bidra til faglig utvikling
 • Være en aktiv bidragsyter til å utvikle et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø i barnehagen
 • Holde seg faglig oppdatert
 • Bidra til faglig utvikling av barnehagen
 • Veilede det øvrige personalet 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk
 • Utenlandsk utdanning må være godkjent av Nokut og Utdanningsdirektoratet
 • Du må ha gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 (jfr. Barnehageloven §18a)
 • Du må ha grunnleggende digital kompetanse 
 • Du jobber målrettet og strukturert og kan lede utviklingsarbeid og pedagogiske prosesser
 • Du viser initiativ og er god til å inspirere og motivere andre
 • Du setter barns medvirkning i fokus, og er opptatt av å søke kunnskap sammen med dem
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt menneskesyn og ser muligheter fremfor begrensninger
 • Du er genuint opptatt av barns oppvekstsvilkår og vil bidra til å gi barn en god barndom
 • Du har evne til å gi barn omsorg og trygghet og kan ivareta både barnas og foreldrenes behov
 • Du er en god støttespiller for barnas utvikling gjennom lek og læring
 • Du er god til å samarbeide med alle typer mennesker
 • Du har høy arbeidskapasitet
 • Du er fleksibel og har endringsvilje.

Vi tilbyr:

 • Et arbeidsmiljø med et engasjert og utviklingsfokusert personale
 • Felles satsningsområder og gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Virksomhetsleder (styrer) i hver barnehage
 • Felles møteplasser hvor vi jobber med satsningsområdene
 • Gode låne-, og pensjonsordninger
 • Ulykkesforsikring, også i fritiden
 • Lønn etter lokal stige