Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nesodden kommune

Barnehagelærer søkes til Sunnhagen barnehage

Offentlig forvaltning

Ledig 100% fast stilling som barnehagelærer for barn i alderen 1-2 år. Stillingen er ledig fra 01.08.2022. 

Sunnhagen er en trivelig barnehage som ligger sentralt plassert på Nesoddens vestside med nærhet til skog og strand. 


Visjonen vår er lek, vennskap og språkglede med inspirerende voksne til stede. Som satsningsområde har vi livsmestring og helse, språk og sosial utvikling. I både medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser skårer barnehagen høyt på alle punkter. I Sunnhagen barnehage har både barn og voksne det bra!

Nesodden kommune har gode lønnsbetingelser for barnehagelærere og pedagogiske ledere gjennom lokale lønnsstiger.


Sunnhagen barnehage har til sammen 3 avdelinger. En småbarnsavdeling med 12 plasser for barn i alderen 0-2 år og to storebarnsavdelinger med 16 plasser for barn i alderen 2-6 år.

Arbeidsoppgaver:

 • Barnehagelærer samarbeider med pedagogisk leder på avdelingen
 • Følge opp enkeltbarn i samarbeid med foreldrene
 • Samarbeide med eksterne instanser som for eksempel PPT, barnevern, helsestasjon og skole
 • Følge opp barnehagens planer og bidra til faglig utvikling
 • Aktiv bidragsyter til å utvikle et godt samarbeidsklima og arbeidsmiljø i barnehagen
 • Holde seg faglig oppdatert og gi og ta imot veiledning

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning med videreutdanning innen barnehagepedagogikk
 • Utenlandsk utdanning må være godkjent av Nokut og Udir.
 • Du må ha gode norskferdigheter, både skriftlig og muntlig, tilsvarende B2 (jfr. Barnehageloven §18a)
 • Du må ha grunnleggende digital kompetanse
 • Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du har et positivt menneskesyn og ser muligheter fremfor begrensninger
 • Du jobber målrettet, er strukturert og er flink til å lede utviklingsarbeid og pedagogiske prosesser
 • Du viser initiativ og er god til å inspirere andre
 • Du har evne til å gi barn omsorg og trygghet og kan ivareta både barnas og foreldrenes behov
 • Du setter barns medvirkning i fokus, og er opptatt av å søke kunnskap sammen med dem
 • Du er genuint opptatt av barns oppvekstsvilkår og vil bidra til å gi barn en god barndom
 • Du er en god støttespiller for barnas utvikling gjennom lek og læring
 • Ditt gode humør smitter og du er en aktiv bidragsyter til et positivt arbeidsmiljø
 • Du er god til å samarbeide med alle typer mennesker
 • Du har høy arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • Gode barnehager med et engasjert og utviklingsfokusert personale
 • Felles satsningsområder og gode muligheter for kompetanseutvikling
 • Virksomhetsleder (styrer) i hver barnehage
 • Felles møteplasser hvor vi jobber med satsningsområdene 
 • Gode låne-, og pensjonsordninger
 • Ulykkesforsikring, også i fritiden
 • Bedriftsidrettslag og kommunekor
 • Lønn etter lokal stige